Selasa, 6 Mac 2012

Tuntutlah Ilmu Yang Haq

0 ulasan
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وبعد, يسرلي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب إشرح لي صدري و

Segala puji bagi Allah Swt., Pencipta sekelian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Saw. Selamat sejahtera ke atas para Ahlul Bait, SahabatNya, Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in, para Syuhada dan Salafus Soleh serta orang-orang yang mengikut mereka dengan baik hingga ke hari kemudian. A'mma ba'du.

Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat menjalani rutin kehidupan sehari-hari kepada semua rakan jamaah serta para pembaca. Seraya mendoakan agar sentiasa Allah Swt. membimbing dan melindungi diri kita dari segala macam keburukan dan kejahatan, seterusnya memelihara diri kita supaya tetap berpegang teguh kepadaNya dan menerima semua amalan kita. Moga Allah Swt. Yang Maha Esa Yang Maha Dermawan, meredhainya. Saya berlindung diri dengan Allah Tabaraka Wata’ala dari sebarang kesilapan dan kekhilafan, serta memohon pimpinanNya sentiasa dalam menghasilkan artikel ini.

Sesungguhnya Nabi Saw. menyuruh ummatnya supaya mengikhlaskan ibadah semata-mata kerana Allah Yang Ma’bud, mencintai-Nya, berakhlak yang mulia, beradab yang baik dan melakukan amal solih sebagai tanda bersyukur atas segala nikmat pemberianNya. Cara untuk mendapat hidayah seterusnya mensyukuri nikmat Allah Swt. itu adalah dengan menuntut, memahami dan mengamalkan ilmu syara’. Dengan menuntut dan mengamalkannya, kita dibimbing dan ditunjuki jalan yang lurus untuk membezakan yang haq dengan yang batil, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid’ah, antara yang sahih dengan dhaif/palsu, antara yang ma’ruf dengan munkar dan antara yang bermanfaat dengan merugikan. Menuntut ilmu akan menambah hidayah serta membawa kebahagiaan hidup di dunia hingga akhirat.

Seseorang ummat Muslim tidak hanya cukup dengan menyatakan keIslamannya tanpa berusaha untuk memahami Islam yang sebenar-benarnya. Pernyataan taat kepada Islam mestilah dibuktikan dengan melaksanakan tuntutan syara’ dalam perbuatan seluruh diri. Dan perlaksanaan itu mestilah dengan ilmu. Kerana itulah, menuntut ilmu merupakan satu-satunya jalan yang diredhai menuju kebahagiaan yang abadi.

Peri pentingnya ilmu dinyatakan oleh junjungan mulia Nabi Saw. :   

“Dari Abu Musa Al Asy’ari Rhu. ia berkata, aku mendengar Nabi Saw. bersabda : Perumpamaan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Agung dalam mengutusku untuk menyampaikan petunjuk dan ilmu adalah seperti hujan yang membasahi bumi. Sebahagian tanah bumi tersebut ada yang subur sehingga dapat menyerap air serta menumbuhkan rerumputan dan sebahagian lagi berupa tanah-tanah tandus yang tidak dapat menyerap air lalu Allah memberikan manfaatnya kepada manusia sehingga mereka dapat meminum darinya, memberi minum dan menggembalakan ternaknya di tempat itu.
Yang lain menimpa tanah datar yang gondol yang tidak dapat menyerap air dan menumbuhkan rumput. Itulah perumpamaan orang yang mendalami ilmu agama Allah dan memanfaatkannya sesuai ajaran yang Allah utus kepadaku di mana dia tahu dan mahu mengajarkannya. Dan juga perumpamaan orang yang keras kepala yang tidak mau menerima petunjuk Allah yang kerananya aku diutus”.
Hadis sahih riwayat imam Bukhari rh. dan imam Muslim rh. Ini dari lafaz Muslim No. 4232

Allah Swt. berfirman di dalam Al Qur’an ul Haaq :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu (untuk orang lain) maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan (segala halnya) untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah, supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan”.
Surah Al Mujadilah (58) : ayat 11

Imam Ahmad bin Hanbal rh. meriwayatkan dari Abu Sufail Amir bin Watsilah, bahawa Nafi’ bin Abdil Harits Rhu. pernah bertemu dengan Umar bin Al Khattab Rhu. di Asafan. Umar mengangkatnya menjadi pemimpin Makkah lalu Umar berkata kepadanya : Siapakah yang engkau angkat sebagai khalifah atas penduduk lembah? Ia menjawab : Yang aku angkat sebagai khalifah atas mereka adalah Ibnu Abzi, salah seorang budak kami yang telah merdeka. Maka Umar bertanya : Benarkah engkau telah mengangkat seorang mantan budak sebagai pemimpin mereka? Dia pun berkata : Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia adalah seorang seorang ahli yang membaca Kitabullah (Al Qur’an), memahami ilmu faraidh dan pandai berkisah. Lalu Umar berkata : Sesungguhnya Nabi kalian telah bersabda : Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini (Al Qur’an) suatu kaum dan merendahkannya dengan sebahagian lainnya. Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Az Zuhri.
Imam Al Hafiz Ismail Bin Umar Ibnu Katsir rh. Tafsiirul Qur’anul Adziim (Tafsir Ibnu Katsir), Jilid 9 halaman 345

Demikianlah tingginya darjat manusia disebabkan berilmu, hinggakan mantan hamba sahaya pun layak, diterima dan diperakui menjadi khalifah. Demikian jugalah keterbalikannya yang mana, penyamun pun memilih penyamun yang paling terror dan glamer menyamun sebagai ketua para penyamun. Ini menunjukkan bahawa terangkatlah darjat seorang penyamun yang paling pandai dalam ilmu menyamun, sehingga dilantik menjadi ketua penyamun. Dalam dua situasi kes bersilang ini, membuktikan betapa terangkat tingginya darjat orang yang pandai dan berilmu – hinggakan nak jadi ketua penyamun pun kena dengan ilmu.

Betapa pentingnya ilmu ini dijelaskan lagi oleh Allah Swt. yang menyuruh supaya bukan semua ummat Muslimin untuk keluar berperang, kalau pun benar diketahui dan diimani bahawa jihad fi sabilillah ini ganjarannya pahala syahid dan syurga yang kekal di dalamnya. Akan tetapi, Allah Swt. memerintahkan supaya hendaklah ada sekumpulan orang yang tetap tinggal di tempat masing-masing, terus menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada manusia termasuk kepada orang-orang pergi berperang apabila mereka pulang nanti. Begitulah firman Allah Swt. yang bermaksud :

“Dan tidaklah sepatutnya orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalamkan pengetahuan mereka (menuntut ilmu) dan untuk memberikan peringatan (mengajarkan) kepada kaumnya apabila mereka (orang yang berperang) telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.
Surah At Taubah (9) : ayat 122

Asbaabun nuzul ayat ini : Ibnu Abi Hatim Rhu. meriwayatkan dari Ikrimah Rhu. bahawasanya dia berkata : Tatkala turun ayat 38-39 dari surah ini yang berisi keizinan dari Allah untuk kaum muslimin berperang (Perang Tabuk), kaum mukminin bergegas dan bersemangat keluar berperang sehingga meninggalkan beberapa kelompok orang yang sedang mengajarkan agama (Islam) kepada kaum Arab di pedalaman. Lalu orang-orang munafiq berkata : Sungguh, orang-orang yang tinggal di padang pasir itu telah tertinggal dari kewajiban, celakalah mereka. Lalu Allah Swt. menurunkan ayat 122 ini bagi menjawab tuduhan batil para munafiq itu dan membenarkan golongan yang terus belajar dan mengajarkan ilmu (agama Islam) yang tidak ikut berperang.
Imam Al Hafiz Jalaluddin Abdurrahman Bin Abu Bakar Bin Muhammad Bin Sabiquddin Al Asiyuthi rh., kitab Lubaabun Nuqul Fi Asbaabin Nuzul, Halaman 309

Ayat ini menjadi penjelas kepada maksud firman Allah di ayat lain yang menyuruh seluruh penduduk kampung atau sebahagian dari mereka untuk pergi berperang. (Tujuannya adalah) supaya orang-orang yang berangkat bersama Rasulullah Saw. mempelajari wahyu yang diturunkan kepada Baginda, serta memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali. Tugas pada saat perang dan tugas sesudahnya, yaitu mendalami agama dan berjihad, kerana itu merupakan fardhu kifayah kepada mereka. Yang dimaksudkan dengan hal itu adalah, tidak sepatutnya bagi kaum muslimin pergi berperang secara keseluruhannya, sedang Nabi Saw. tetap ditempat (tidak ikut berperang). Jika Baginda tetap tinggal ditempat dan pasukan telah berangkat, maka hendaklah beberapa orang tinggal bersama Nabi Saw. (terus belajar dan mengajarkan ilmu selain menjaga keselamatan tempat).
Imam Al Hafiz Ismail Bin Umar Ibnu Katsir rh. Tafsiirul Qur’anul Adziim (Tafsir Ibnu Katsir), Jilid 4 halaman 229-231

Seseorang muslim tidak akan boleh melaksanakan Islam dengan benar kecuali dengan ilmu. Yang dimaksudkan dengan ilmu disini adalah pengetahuan yang berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah mengikut pemahaman dan amalan para sahabat (juga para Salafus Solih). Kerana mereka lah murid-murid langsung Rasulullah Saw. Mereka menyaksikan turunnya wahyu, bertanya dan mendapat keputusan langsung kepada Baginda, mengikut dengan teliti setiap amalan, perlakuan dan ucapan Baginda, dan Rasulullah Saw. wafat dalam keadaan penuh redha kepada mereka. Sehingga, dapat dipastikan pemahaman dan amalan mereka adalah benar dan terpuji. Demikian itu dinyatakan oleh Allah Swt. dalam firmanNya :

“Orang-orang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar”.
Surah At Taubah (9) : ayat 100

Islam adalah agama ilmu dan amal kerana Nabi Saw. diutus dengan membawa ilmu dan amal solih. Ini dijelaskan oleh Allah Swt. dalam firmanNya :

“….. Dan (juga kerana) Allah telah menurunkan kitab (Al Qur’an) dan hikmah (As Sunnah rasulNya) kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan kurnia Allah sangat besar atasmu”.
Surah An Nisaa’ (4) : ayat 113

Dan firmanNya lagi :

“Dia-lah yang mengutus rasulNya dengan (membawa) petunjuk (Al Qur’an) dan agama yang haq (benar) agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai”.
Surah At Taubah (9) : ayat 33

Yang dimaksud dengan Al Hudaa/Petunjuk disini adalah Kalam Suci Al Qur’an yang menjadi induk segala ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan Diinul Haaq (agama yang benar) adalah amal solih berdasarkan syari’at Nabi Saw. Sesungguhnya Allah Swt. mengutus Nabi Saw. untuk menjelaskan Al Qur’an dan memberi contoh ikutan amalan syari’at Islam, supaya ummat muslimin boleh mengetahui diantara yang haq dengan yang batil, menjelaskan ketauhidan Nama-Nama-Nya, Sifat-Sifat-Nya, perintah dan larangan-Nya, hukum-hukum dan dan perkhabaran yang datang dari-Nya, serta memerintahkan segala apa yang bermanfaat bagi iman dan amalan oleh hati, ruh dan jasad.
Syeikh Abdurrahman bin Nasir As Sa’di rh. (wafat 1376H), Taisiir Kariimir Rahmaan Fi Tafsiir Kalamil Manaan (Tafsir As Sa’di), Jilid 3 halaman 295-296

Adapun ilmu yang dimaksudkan di sini, yang diwajibkan dituntut adalah ilmu syara’, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada rasulNya bagi diikuti oleh semua manusia berupa keterangan dan petunjuk. Ya’ni ilmu wahyu yang didalamnya terkandung rahmah, pujian dan sanjungan. Nabi Saw. bersabda :

“Dari Muawiyah bin Abu Sufyan Rhu. ia berkata bahawasanya Nabi Saw. bersabda : Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Dia akan menjadikannya faham tentang agamanya. Sesungguhnya aku hanyalah yang membahagikan dan Allah-lah yang memberi. Dan ummat ini akan sentiasa tegak atas perintah Allah, tidak akan membahayakan mereka (oleh) orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datangnya keputusan Allah (hari qiyamat)”.
Hadis sahih riwayat imam Bukhari rh. imam Muslim rh. dan imam Ahmad rh.

Sesungguhnya menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap individu Muslim (sama ada lelaki atau wanita) sepertimana sabdaan Nabi Saw. :

“Dari Anas bin Malik Rhu. ia berkata bahawasanya Nabi Saw. bersabda : Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap Muslim”.
Hadis sahih riwayat imam Ibnu Majah rh. (no. 224). Juga banyak diriwayatkan oleh imam hadis yang lain menerusi beberapa sahabat rhu. lain.

Imam Al Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al Ansori Al Qurthubi rh. (wafat 671H) menjelaskan bahawa hukum menuntut ilmu terbahagi dua :

Pertama : Hukumnya wajib menuntut ilmu syara’, seperti menuntut ilmu tentang kalimah toyyibah (syahadah), solat, puasa, zakat dan haji. Inilah yang dimaksudkan dalam riwayat yang mengatakan bahawa menuntut ilmu itu wajib.

Kedua : Hukumnya fardhu kifayah, seperti menuntut ilmu tentang faraidh, tentang perlaksanaan hukum hudud, cara mendamaikan orang bersengketa. Sebabnya, tidak mungkin semua orang dapat mempelajarinya, dan sekiranya diwajibkan mutlak ke atas semua orang, tidak akan mungkin semua orang boleh melakukannya, atau bahkan bakal akan menghambat hidup mereka. Kerana itu, hanya beberapa orang tertentu sahaja yang diberi kemudahan oleh Allah Swt. (untuk mempelajari, beramal dan menyampaikannya) dengan rahmat dan hikmah-Nya.

Ketahuilah, menuntut ilmu adalah suatu kemuliaan yang sangat besar dan menempati kedudukan sangat tinggi, yang tidak sebanding dengan amal apa pun.
Kitab Al Jami’ Lil Ahkam Al Qur'an (Tafsir Al Qurthubi), Jilid 9 halaman 187 – dicatatkan secara ringkasan dari huraian panjang lebar.

Nota : Sila rujuk sendiri huraian lengkap “Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju syurga” oleh Syeikh Yazid bin Abdul Qodir Jawas, Kitab Thalabul ilman Thariqu ilal Jannah (Menuntut Ilmu Jalan Menuju Syurga), halaman 7-9

Satu penjelasan lain - Mencari ilmu syara’ adalah fardhu kifayah apabila ada orang yang sedang mempelajarinya. Maka hukumnya menjadi sunnat bagi yang lainnya. Tetapi terkadang mencari ilmu ini menjadi fardhu a’in (wajib) bagi manusia. Batasannya adalah apabila seseorang akan melakukan ibadah yang dia jalankan, muammalah yang akan dikerjakan, maka dia wajib dalam keadaan ini ; Mengetahui bagaimana cara untuk melakukan ibadah ini dan bagaimana dia melaksanakan muammalah ini. Ada pun ilmu yang lainnya, yang tidak akan dikerjakan saat itu, maka tetap hukumnya fardhu kifayah. Setiap pencari ilmu harus menyedari bahawa dirinya sedang melaksanakan amalan yang hukumnya fardhu kifayah ketika mencari ilmu agar dia memperoleh pahala mengerjakan amalan fardhu seraya memperolehi ilmu.
Syeikh Muhammad bin Solih bin Sulaiman Al Utsaimin rh. Kitaab ul Ilmi, halaman 20-21

Demikianlah para fuqaha’ dan ulama’ telah merincikan kewajiban menuntut ilmu pada bidang dan tahapnya mengikut kehendak dan lunas-lunas Islam. Fardhu a’in diletakkan pada perkara 5 rukun Islam yang mesti dipelajari dengan sedalam-dalamnya dengan ilmu yang haq. Yang tidak dapat tidak setiap ummat mukminin mesti faqih dengan pasti padanya, lantaran semua itulah yang paling utama dan yang pertama-tama akan ditimbang di Padang Mahsyar nanti.

Situasi ini juga sudah sangat umum keterbalikannya yang mana, betapa ramai yang sanggup bergolok bergadai dan bersengkang mata demi menuntut apa jua ilmu fardhu kifayah atau sunnat, siang malam bertahun-tahun, namun hal ilmu fardhu a’in ini tidak pula diperlakukan sebegitu. Malah dianggap enteng sahaja mengikut seruan batil orientalis yahudi dan nasrani bahawa mengikut sahaja pun sudah memadai, pak turut pun sudah cukup dan benar belaka, asal buat jadilah. Walhal yang disuruh menjadi pak turut itu adalah perkara Fardhu A’in dalam Islam, yang rosaknya ia, maka rosaklah Islam pada seseorang. Begitulah doktrin palsu yang dicucuk-cucuk ke dalam jiwa ummat Islam. Persilangan yang jelas batil – disaat rela berhabis segalanya untuk mencari kepandaian ilmu fardhu kifayah dan sunnat, dalam ilmu fardhu a’in pula mempercayai menjadi bodoh dan bertaqlid buta sahaja pun tak mengapa. Na’uzubillahi min zalik.

Nota : pengalaman saya semasa memberi kuliah disebuah institusi, saya temui ramai yang A. gagap atau tak boleh baca Al Qur’an (lantas bagaimana mahu memahami, mentadabbur dan mentaatinya) B. kelam kabut mandi wajib C. kelam kabut haid nifas, dan D. salah bacaan-bacaan dan keliru hukum hakam dalam solat.

Demikianlah terjadinya kecelaruan pada manusia apabila ilmu Fardhu “Ain yang diwajibkan dipelajari itu telah dikesampingkan dan dipandang endah tak endah sahaja.

Tidak diragukan lagi bahawa mencari ilmu termasuk amalan yang paling utama bahkan ia merupakan jihad di jalan Allah Swt. Terutama di zaman sekarang ketika :

A.   Kebid’ahan mulai tampak dan bercambah di tengah masyarakat Islam, seronok ia diamalkan tanpa rasa bersalah, dipercayai bahawa ia adalah benar dan meninggalkannya pula salah, sekarang ia menyebar secara luas
B.   Leluasa tersebarnya berita dan khabar fitnah, dhaif (lemah) dan maudhu’ (palsu) dalam segala hal menyangkuti Islam dan ummatnya. Tidak sedikit ummat Islam yang terpesong dan terpedaya sehingga berbalah sesama sendiri selain berpaling dari redha Allah Swt.
C.   Ketika kebodohan mulai merata dikalangan orang banyak yang mencari fatwa dan hukum tanpa ilmu, sekadar mengikut akal dan pendapat pandangan sehingga diangkatnya orang jahil menjadi ketua dan ulama’ suu’ menjadi imam ikutan
D.   Di saat makin banyak manusia mahu kembali kepada Islam tetapi memahami,  menafsirkan dan mengamalkan syariat Islam hanya dengan sesedap rasa, berdasarkan pandang dengar dan sangkaan semata-mata, tanpa dalil dan nas pasti
E.   Ketika perdebatan sia-sia mulai menyebar di kalangan manusia. Banyaknya perdebatan dalam masalah yang terkadang telah ia tetap dan putus oleh Allah Swt. dan rasulNya, tetapi masih datang orang yang mendebat lagi dalam hal itu tanpa ilmu
F.    Terjadinya kelemahan dan serba tak kena dalam sistem tarbiyah ilmu Islam, sehingga melahirkan majoriti ummat yang kian lama semakin pening, semakin mengaji semakin tak faham (apatah lagi yang tak mengaji), lalu makin banyak yang terkeluar dari landasan Islam, maka tidak hairanlah banyak yang kini Islam hanya pada nama dan kad pengenalan atau pun, sebahagiannya terus murtad.  

Maka itu, dalam rangka menolak enam hal ini, diwajibkan kita semua bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang haq. Lantaran ilmu yang haq itu adalah yang dipelajari, diteliti, difahami, diamali dan disampaikan, berdasarkan sumber otentik dan qat’ie yaitu Kitabullah, hadis sahihah rasulNya dan ketetapan para salafus solih serta para ulama’ muktabar. Seterusnya ia melekat kukuh di setiap pancaindera, bersemi di qalbu sanubari dan boleh terjemahkan kepada amalan dan kata-kata. Demikianlah ilmu yang haq itu. Justeru itu, pengetahuan yang hanya melekat di otak daripada proses pandang dengar, tak lebih hanyalah seumpama informasi audio dalam tape recorder atau hard disc yang boleh dimuntahkan semula bila diperlukan, ini bukan ilmu tetapi hanyalah informasi (maklumat). Yang ia datang, menyinggah sementara dan akhirnya pergi bagai angin lalu. Tidak ia melahirkan istiqomah, iman, amal dan taqwa dalam diri.

Ilmu adalah anugerah Allah yang sangat besar kepada ummat manusia, yang dengannya seseorang manusia akan mendapat kurnia yang banyak, halal dan diredhaiNya (yaa’ni iman, amal dan taqwa serta rizqi mulia sebagai bekalan di dunia hingga akhirat) sebagaimana firmanNya :

“Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yandianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)”.
Surah Al Baqarah (2) : ayat  269

Kita amat perlukan ahli ilmu yang memiliki ilmu mendalam, pentela’ahan yang luas dan istiqomah kepadanya. Memiliki pemahaman yang benar tentang agama Allah Swt. dan memiliki sikap hikmah dalam membimbing para hamba Allah kerana kebanyakan manusia sekarang hanya memperoleh ilmu secara teoritikal asas, secara permukaan dan atas kertas sahaja tanpa mendalami dalam salah satu masalah. Juga tidak menaruh perhatian terhadap upaya membaiki manusia dan pendidikan mereka dalam hal lain. Lalu melahirkan insan yang serba tidak ketahuan atau sekadar tahu dengan tidak pasti, kabur sama ada benar atau salah sesuatu perkara yang diimani dan diamali. Malah jutaan ummat Muslimin kini tak ketahuan punca, tak tahu nak membezakan mana Islam mana bukan Islam dalam sebegitu banyak amalan. Lantas apabila mereka berfatwa dan berhukum begitu begini, ianya bersimpang siur dan membingungkan, maka hal itu menjadi penyebab timbulnya keburukan lebih besar dan menyelewengkan fahaman banyak ummat Islam.

Maka itu, dari mana lagi untuk kita meraih ilmu-ilmu pengetahuan tentang agama ini melainkan dari kitab Allah (Al Qur’an) dan hadis-hadis Rasul-Nya. Inilah apa yang telah dihadam dan difahami oleh generasi terbaik dari umat manusia setelah para Nabi dan Rasul. Generasi manusia pilihan yang telah dijanjikan syurga oleh Allah Ta’ala kerana menerima dan beriman dengan apa yang datang dari Allah Swt. dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Islam adalah agama yang menghargai ilmu pengetahuan, dan para penuntutnya mempunyai banyak keutamaan.

Akhirul kalaam : Setakat ini sahaja yang mampu saya nukilkan. Di penghujung kalam ini saya menyeru agar bersamalah kita terus mencari ilmu yang haq supaya kita mendapat rahmah dan pimpinan Allah Swt. dan diperakui oleh rasul-Nya. Sebagai buah tangan dan renungan kita bersama, saya nukilkan pernyataan Imam Al Hafiz Muhammad bin Ismail Al Bukhari rh. dalam kitab sahihnya, Bab : Bertekad Kuat Untuk Menjadi Orang Yang Berilmu dan Ahli Hikmah, beliau telah mencatatkan sebuah hadis Nabi Saw. berikut :

“Dari Qais bin Abu Hazim Rhu. ia berkata : Aku mendengar Abdullah Ibnu Mas’ud berkata bahawasanya Nabi Saw. bersabda : Tidak boleh irihati kecuali terhadap dua perkara, seorang lelaki yang dikurniai Allah harta benda lalu harta benda itu dihabiskannya untuk kebaikan, dan seorang laki-laki yang dianugerahi hikmah oleh Allah, kemudian dia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya”.
Hadis sahih riwayat imam Bukhari rh. (Kitab Ilmu, no. 73)

Maka, tuntutlah ilmu yang haq. 

والله اعلم

Yang benar itu datang dari Allah Swt. dan Rasul-Nya, semua yang tidak benar itu dari saya yang amat dhaif ini.

سكيان
والسلام

0 ulasan: