Isnin, 18 Mac 2013

Sudahkah Kita Tergolong Sebagai Ahli Syurga.

0 ulasan


SUDAHKAH KITA TERGOLONG SEBAGAI AHLI SYURGA

Sesungguhnya Allah Swt. telah berfirman :
Dan didekatkan syurga itu kepada orang-orang yang bertaqwa pada tempat yang tiada jauh (dari mereka). Inilah yang dijanjikan kepadamu (iaitu) kepada setiap hamba yang selalu kembali (kepada Allah) lagi memelihara (semua peraturanNya). (Iaitu) orang yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari kekekalan.“ [Surah Qaaf (50) : ayat 31-34]

"Tetapi orang-orang yang teguh serta mendalam ilmu pengetahuannya di antara mereka dan orang-orang yang beriman, sekaliannya beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu (Al-Quran), dan kepada apa yang telah diturunkan dahulu daripadamu, - khasnya orang-orang yang mendirikan solat, dan orang-orang yang menunaikan zakat, serta yang beriman kepada Allah dan hari akhirat; mereka itulah yang Kami akan berikan kepadanya pahala (balasan) yang amat besar." [Surah An Nisaa’ (4) : ayat 162]

Demikianlah iman dan aqidah kita, bahawa kita hidup dengan terus melakukan amal kebaikan kerana Allah Swt. semata-mata, tidak kerana selainNya. Yang dengan itu, di akhirat nanti kita diganjari dan ditempatkan di syurga Firdausi yang amat membahagiakan dan penuh kenikmatan. Dan kita imani juga bahawa syurga itu tidaklah diperolehi secara percuma, melainkan mesti diperolehi dengan melakukan segala amalan yang haq dan benar-benar ikhlas kepada Nya. Ini dinyatakan oleh Allah Swt. lewat kalamNya :

 “Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.”
[Surah Al Kahfi (18) : ayat 110]

Dari ayat di atas itu jelaslah bagi kita bahawa layaknya memasuki syurga bagi sesiapa pun setelah dia memenuhi kriteria : beriman kepada Allah, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu (syirik, murtad), berbakti, beramal soleh dan hati yang bersih (melakukan amal dengan penuh ikhlas). Lantaran itu, ternafilah pegangan dengan rajin atau banyaknya amalan sahaja, sudah cukup untuk menjadi landasan ketetapan kepada seseorang sebagai ahli syurga.
Di dalam kitab Syarah Matan Arba’in An Nawawi (hadis no. 1, halaman 55–70), dalam membicarakan bentuk amal yang diterima Allah Ta’ala, beliau Rhm. memetik kalamullah dan menjelaskan :
 “Dan tidak diperintahkan mereka melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan (amalan) agama kerana-Nya, dengan menjauhi kesesatan, dan supaya mereka (mendirikan) solat dan (mengeluarkan) zakat, kerana yang demikian itulah agama yang lurus.”
Surah Al Bayyinah (98) : ayat 5

Syarat diterima amal dan membawa ke syurga adalah ikhlas ya’ni melakukan amal semata-mata kepada Allah Ta’ala dan tidak kerana selainnya walau sedikit pun, juga diikuti pra-syaratnya yang mengabsahkan keikhlasan itu, yaitu :

  1. Dimulakan dengan niyat yang benar, ganjaran diberikan Allah Ta’ala berdasarkan niyat. Buruk hasratnya, maka buruklah ganjarannya dan begitulah sebaliknya.
  2. Dilakukan amal itu tanpa ada rasa riya’ sedikit pun (ingin menunjuk-nunjuk dan berbangga diri dengannya)
  3. Dilakukan amal itu dengan sebenar-benar sedar tanggungjawab, menyempurnakan hak dan kewajiban seorang makhluk kepada Khaliknya, bukan kerana dipaksa atau segan atau takut hukuman dan selainnya
  4. Dilakukan amal itu dengan ilmu pengetahuan bukan ikutan membuta tuli   
  5. Bentuk amal perbuatan itu mesti selaras dengan perintah dan dicontohkan oleh Allah dan rasulNya bukannya amalan berupa bid’ah, khurafat, tahayul atau bercampur baur dengan amalan rekaan manusia.

Inilah tuntunan dan tuntutan Rukun Islam yang 5, yang dengannya menjadikan seseorang manusia itu sah beragama Islam. Yang apabila ditunaikan satu demi satu rukun itu dengan cara yang sebaik-baiknya, dilakukan dengan penuh taat tanpa ada sedikit pun keraguan padanya, dan dilaksanakan pula segala hukum yang bertalian dengan syari’atnya, maka terpeliharalah seseorang itu dari kemurkaan dan siksaan Allah Ta’ala.
Seterusnya Rasulullah Saw bersabda : ”
Tujuh orang yang akan dilindungi Allah dalam naungan-Nya yaitu: Imam (pemimpin) yang adil; pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah pada Allah; orang yang hatinya selalu terikat pada masjid; dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah pula; seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan tetapi ia menolaknya seraya berkata ‘Aku takut kepada Allah’; orang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya; dan seorang yang berdzikir kepada Allah sendirian lalu menitikkan airmatanya.” (Hadis sahih riwayat Sohihaini)

1.        Imam (pemimpin) yang adil 
Seorang imam atau pemimpin haruslah berlaku adil, atas segala hal yang menjadi tanggungjawabnya akan dipertanyakan di akhirat kelak. Maka bergembiralah pemimpin yang dapat berlaku adil, kerana akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Pemimpin itu tidak hanya pemimpin sebuah negara atau penguasa suatu tempat, namun termasuk juga seorang suami yang memimpin isteri dan anak-anaknya dalam sebuah keluarga.

2.       Pemuda tumbuh dewasa dalam beribadah pada Allah Swt
Allah juga menjanjikan naungan atau lindungan di akhirat kepada pemuda yang senantiasa hidup dalam ibadah kepada Allah. Ibadah tersebut dilakukan semata-mata kerana Allah, seakan-akan Allah melihat segala amal perbuatan dan amal ibadahnya itu.

3.       Orang yang hatinya selalu terikat pada masjid 
Masjid adalah rumah Allah. Naungan Ilahi akan selalu ada di akhirat bagi orang yang senantiasa rindu untuk beribadah di masjid dan merasa betah berada di dalamnya. Setiap waqtu, dia selalu menunggu-nunggu tiba saatnya untuk datang ke masjid untuk solat wajib mahu pun sunnah, solat berjamaah dan beramal ibadah.

4.       Dua orang saling mencintai kerana Allah, berkumpul kerana Allah dan berpisah juga kerana Allah 
Dua orang ini akan mendapatkan lindungan dari Allah di akhirat nanti dan diizinkan Allah untuk masuk ke dalam syurga-Nya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim Rhm. dalam kitab Sahih-nya dari Abu Hurairah Rhu. bahawa Rasulullah Saw.  telah bersabda :
 “Ada seorang lelaki yang ingin mengunjungi saudaranya di sebuah desa. Di dalam perjalanannya Allah mengutus seorang malaikat untuk mengawasinya. Ketika lelaki itu sampai padanya, malaikat itu berkata : Kemanakah engkau akan pergi? Lelaki itu menjawab : Aku ingin mengunjungi saudaraku di desa ini. Malaikat itu bertanya lagi : Apakah engkau punya kepentingan dari kenikmatan di desa ini?’ Lelaki itu menjawab : Tidak, hanya saja aku mencintainya kerana Allah. Kemudian malaikat itu berkata : Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepadamu, bahwa Allah juga mencintaimu sebagaimana kamu mencintai-Nya.”

5.       Seorang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan tetapi ia menolaknya seraya berkata ‘Aku takut kepada Allah’ 
Hal tersebut merupakan salah satu ujian bagi seorang laki-laki, dimana wanita adalah ujian yang sungguh berat bagi kaum laki-laki. Seorang laki-laki yang beriman pada Allah, takut kepada Allah dan takut kepada azab api neraka, sehingga laki-laki ini sentiasa mendapat perlindungan dari-Nya.

6.       Orang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya
Allah akan memberikan perlindungan bagi orang yang suka memberi sedekah dengan ikhlas dan tidak mengharapkan balasan selain redha Allah semata-mata. Dalam bersedekah, ia tidak membesar-besarkannya, sebaliknya ia akan melakukannya secara tersembunyi dan tidak ingin diketahui oleh orang lain.

7.       Seorang yang berdzikir kepada Allah sendirian lalu menitikkan airmatanya
Berdzikir dengan hati yang tulus, ridho, dan ikhlas seorang diri, dengan perasaan takut kepada Allah hingga meneteskan airmata, sebagai tanda kecintaan kepada Allah, menyedari kebesaran Allah serta merasa dirinya penuh dosa sehingga memohonan ampunan kepada-Nya.

Akhirul kalaam : Para jama’ah yang dikasihi, pasti sekali kita mengharapkan syurga Allah, Namun pernahkah kita bertanya diri : sudahkah kita semua termasuk dalam golongan yang dinyatakan tadi. Wallahu a’lam.

0 ulasan: