Khamis, 21 Mei 2015

Sifat Amalan Tahiyat Nabi S.A.W (siri 2)

0 ulasan
On Friday, August 30, 2013 6:32 PM, Abdul Razzaq Muhammad wrote :

Assalaam. sheikh.

Ada seorang kawan tanya sama ana soalan ni. Dia kata, dia ada menyaksi satu kes kat surau tempat dia tinggal. Dia mahukan kepastian dan pemahaman.

Ada beberapa jamaah mengerakkan lama-lama jari telunjuk semasa tahiyat, dan dihukum orang sebagai batal solatnya kerana bergerak lebih dari 3 kali. Ada ustaz datang bagi kuliah, seorang kata salah perbuatan itu dan seorang lagi kata tiada masalah dengannya dan dikatakan ada dalil pulak. Dah ramai yang pening apa sebenarnya hukum ini.

Nak pohon apa pandangan dan panduan dari tuan sheikh?

Wassalam

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وبعد , يسرلي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي  رب إشرح لي صدري و

Segala puji bagi Allah Swt., Pencipta sekelian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Saw. Selamat sejahtera ke atas para Ahlul Bait, SahabatNya, Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in, para Syuhada dan Salafus Soleh serta orang-orang yang mengikut mereka dengan baik hingga ke hari kemudian. A'mma ba'du.

"Dia-lah yang mengutus kepada qaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Qur’an) dan Al Hikmah (As-Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata."
Surah Al Jumu'ah : ayat 2

Saya mendoakan agar Allah Swt. sentiasa menerima semua amalan kita seterusnya melimpahkan segala rahmat dan keampunanNya di hari dan bulan yang mulia ini, InsyaAllah. Juga saya memohon perlindungan, rahmat dan bimbingan dari Allah Swt. dari sebarang kesilapan dalam menuliskan nukilan ini.

sambungan / (dari siri 1)……………..

Betapa para alim yang cetak fikirannya dalam menilai sesuatu perkara, ya’ni, apabila dia memilih/menerima salah satu cara sahaja seterusnya mendha’ifkan dan menghukum bid’ah dholalah (sesat) pula cara yang lain. Walhal amat jelas tiada apa pun yang bercanggah dengan hadis yang menyebutkan isyarat (angkat jari) sahaja dengan menggerak-gerakkan jari (tahrik) lantaran kedua-duanya sahih.

Justeru itu, bagi menerangkan perkara ini, Nabi S.a.w  kadang-kadang Yuharrik (menggerak-gerakkan jari telunjuk) dan kadang-kadang La Yuharriku (tidak menggerakkan, hanya memberi isyarat sahaja). Malah ini menunjukkan bahawa menggerakkan atau tidak menggerakkan itu bukanlah wajib dan sentiasa ada keluasan padanya (ya’ni perkara ikhtilaf, yang sentiasa boleh dipilih salah satu untuk diperlakukan), sehingga tidaklah layak sama sekali hal ini menjadi sebab untuk saling membid’ahkan dan mengkafirkan.

Baik sekali disebutkan kepada semua jamaah dan diri saya sendiri :

1.    Secara perkataan Nabi Saw. menyatakan perihal binatang aqiqah : 1 untuk perempuan dan 2 untuk lelaki. Tetapi dalam perbuatan terhadap cucunya Hassan dan Hussin Rhu. Baginda sembelih 1 sahaja tiap-tiap seorang.

2.    Kaifiyat tayamum : Baginda ada lakukan muka dahulu dan ada Baginda mulakan telapak tangan hingga pergelangan tangan dahulu

3.    Bab menyentuh kemaluan : ada Baginda sebutkan “ia hanya sebahagian dari anggota badan” bermaqsud tidak perlu berwudhuk semula dan ada Baginda sebutkan “berwudhuklah”.

Semua hadis ini adalah sahih dan matannya nampak jelas bersilang maqsud. Dan sesiapa yang lebih cenderung/suka kepada salah satu amalan, tiada hak sama sekali untuk menghukumkan haram, sesat, bid’ah atau kafir kepada amalan yang lagi satu. Ingatlah sekuatnya bahawa apa-apa yang telah diluaskan oleh Nabi Saw. sehingga wafatnya, tiada sesiapa pun berhak menyempitkannya.

Sekiranya ada, apa-apa jua ketetapan mahu pun keputusan yang bertentangan dengan keputusan Nabi Saw, maka kalamnya itu malah dia itu sendiri pun adalah bathil dan wajib ditolak, lantaran yang boleh membathalkan kalam Nabi Saw. adalah Baginda sendiri, dan tak pernah ada mana manusia pun diberi hak/kuasa setaraf Nabi Saw.

Banyak juga dilihat cara-cara lain dari cara yang dinyatakan ini, namun tidak pernah saya ketemui sebarang keterangan yang sahih dan qot’ie ke atasnya, melainkan mendengar cerita-ceriti dan pengkisahan begitu-begini dari bermacam ragam orang dan sumber, tetapi tidak dapat satu pun memberikan dasar kepada hukum itu apabila diminta. Ramai yang mengakui ia hanyalah dari pendapat, ijtihad, pandangan atau sangkaan sahaja.

Oleh yang demikian, untuk melaksanakan amalan tatacara solat ini, mestilah kembali kepada dasar paling asas ya’ni berdasarkan taufiqiyah (tawaqquf) yaitu bersumberkan amalan yang sohih. soreh dan qot’ie dari Nabi Saw. sendiri. Terhenti ia pada dalil dan nas.

Haram hukumnya mengadakan amalan dalam solat berdasarkan teka-tekaan, pendapat, pandangan dan suka-suka sahaja sedangkan setiap ciri/sifat amalan solat itu telah jelas dan tepat ditunjukkan lengkap contohnya / dan diwariskan oleh Nabi Saw. kepada kita semua. Sekaligus menafikan segala bentuk perbuatan, amalan atau pun kepercayaan bahawa amalan ibadah khusussiyah ini boleh ditambahi/dikurangi mahu pun direkacipta oleh manusia.

Ada pun mengenai amalan ketika tasyahhud yang masyhur dikalangan kita ini, hanya mengangkat jari telunjuk ketika melafadzkan إِلاَّ اللَّهُ illallah (dari kalimah لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ laa ilaaha illallah) ketika ber-syahadah. sebenarnya amalan ini tidak pernah saya ketemui ada keterangan contohnya dari Rasulullah Saw., para sahabat, tabi’in dan tabi’ut at-Tabi’in, malahan amalan ini juga bukannya ajaran imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i Rhm. Inilah perkara yang sepatutnya diperakkan dan dijakunkan, bukannya apa yang tsabit dari hadis sahihah.

Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i Rhm. sendiri di dalam kitabnya agungnya Al-Umm berpendirian sama dengan jari telunjuk diangkat secara terus-menerus dari awal hingga akhir tahiyat, ya’ni pendirian yang jelas amat selaras dengan salah satu hadis yang telah dikemukakan di atas. Beliau Rhm. mencatatkan :

Dia menghamparkan tangannya yang kiri atas pahanya yang kiri. Dia menggenggam anak jari tangannya yang kanan atas pahanya yang kanan, selain telunjuk dan ibu jari. Dan dia menunjukkan (mengisyaratkan) dengan telunjuk.
Naqalan dari Kitab Al-Umm (Kitab Induk), jilid 1, halaman 277

Imam yang mulia Asy-Syafi’i Rhm. juga membawakan hadis riwayat dari Ibnu Umar  Rhu. sebagai sandaran dan pegangan, lalu beliau berkata :

Adalah Nabi S.a.w apabila beliau duduk dalam solat (ketika tahiyat – pen), beliau meletakkan telapak tangannya yang kanan atas pahanya yang kanan. Beliau menggenggam seluruh anak jarinya dan beliau mengisyaratkan dengan anak jarinya yang mengiringi ibu jari (jari telunjuk maqsudnya). Dan beliau meletakkan telapak tangannya yang kiri di atas pahanya yang kiri.
Naqalan dari Kitab Al-Umm (Kitab Induk), jilid 1, halaman 277

Demikianlah pendirian sebenar Imam Syafie Rhm. dalam hal ini. Para fuqaha’ Syafi’iyyah terawal  seperti al-Baihaqi, al-Mawarzi dan al-Mawardi Rhm. berpegang dengan pendirian ini. Malah imam al-Mawardi (Lahir di Basrah pada tahun 364H) menyatakan dalam kitabnya al-Hawi al-Kabir Syarah Mukhtasar al-Muzani (jld. 2, ms. 132-133) bahawa fuqaha’ Syafi’iyyah pada zamannya mengamalkan kedua-dua pendapat iaitu :

1.    Mengangkat dan menggerak-gerakkan jari telunjuk dari awal sehingga salam, atau.
2.    Mengangkat jari telunjuk tapi tidak menggerakkannya secara terus dari awal sehingga salam.

Tidak ada pendapat bahawa mereka mengangkat jari hanya ketika menyebut kalimah (اللَّهُ إِلاَّ) illallah dalam tasyahhud. Dari sudut pertimbangan syara’, amalan ini tidak ada contohnya daripada Nabi Saw, para sahabat, tabi’ tabi’in dan tabi’in. Malah ia bukan juga dari pandangan Imam Syafi’e atau mana-mana ulama’ bermazhab Syafi’e yang muktabar sebelum kurun 5 hijrah.

Nota 1 : Justeru duduk semasa tahiyat ini melibatkan 2 bentuk ya’ni tahiyat awal (duduk iftirash) dan tahiyat akhir (duduk tawarruk), baik sekali saya nyatakan hadis yang jelas menunjukkan perbezaan antara keduanya. Antaranya adalah hadis berikut :

Dari Muhammad bin Amr bin Atha’ Rhu. menceritakan bahawa : kami pernah duduk bersama beberapa orang dari sahabat Nabi Saw. lalu kami pun menyebutkan tentang solatnya RasulullahSaw. Lalu berkata Abu Humaid As-Sa’idi Rhu. :

”Aku adalah orang yang paling menghafal diantara kalian tentang solatnya Rasulullah Saw.. Aku melihatnya tatkala bertakbir, menjadikan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya (bahu), dan jika ruku’, Baginda menetapkan kedua tangannya pada kedua lututnya, lalu meluruskan punggungnya. Dan jika Baginda mengangkat kepalanya , maka ia berdiri tegak hingga kembali setiap dari tulang belakangnya ke tempatnya.

Dan jika Baginda sujud, maka Baginda meletakkan kedua tangannya tanpa menidurkan kedua lengannya dan tidak pula melekatkannya (pada lambungnya - rusuk), dan menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat.

Dan jika Baginda duduk pada raka’at kedua, maka Baginda duduk diatas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan (duduk iftirasy), dan jika Baginda duduk pada raka’at terakhir, maka Baginda mengkedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki yang lain, dan duduk diatas tempat duduknya – bukan di atas kaki kiri- (duduk tawarruk).
Hadis sahih riwayat imam Bukhari Rhm. Kitab Al-Adzan, Bab: Sunnatul Julus Fis Solaah: Jilid 2 halaman 828

Dari matan semua hadis yang dinyatakan di atas, setakat yang mampu, telah ternyata sifat dan tatacara duduk semasa tahiyat di dalam solat. Cuma yang masih belum dinyatakan adalah bacaan-bacaan di dalamnya.

Nota  2 : Beberapa kali saya ulangi bahawa saya tidak ketemui keterangan (dalil) yang soreh, sahih dan qot’ie ke atas sesuatu amalan. Ini adalah kelemahan diri saya sendiri yang serba kekurangan dalam ilmu Allah Swt. dan rasul-Nya ini. Maka sesiapa jua yang lebih baik boleh memberikan butiran terperinci dan menampung segala kekurangan itu, sangat-sangat dihargai, dan boleh dikongsikan dengan saya.

Setakat ini sahaja lah yang dapat saya memberikan penjelasan dan pandangan seperti yang Tuan minta. Dan insyaAllah, saya telah pun menggunakan segala daya upaya saya yang termampu untuk menghasilkannya. Mudahan ia memberikan petunjuk yang jelas terhadap tatacara sebenar sifat tahiyat Nabi Saw. untuk dijadkan amalan.

Amat baik sekiranya Tuan dapatkan penjelasan orang lain yang lebih alim, faqih dan hebat berbanding saya yang serba faqir ini. Saya yaqin mereka mampu memberi penjelasan jauh lebih baik lagi.

والله تعالى أعلم  ,  وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Yang benar itu datang dari Allah Swt. dan Rasul-Nya, semua yang tidak benar itu dari saya yang amat dhaif ini.سكيان , والسلام

0 ulasan: