Isnin, 30 Julai 2012

Soal Jawab Puasa (Siri 6)

0 ulasan

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وبعد, يسرلي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب إشرح لي صدري و

Segala puji bagi Allah Swt., Pencipta sekelian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Saw. Selamat sejahtera ke atas para Ahlul Bait, SahabatNya, Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in, para Syuhada dan Salafus Soleh serta orang-orang yang mengikut mereka dengan baik hingga ke hari kemudian. A'mma ba'du.

Saya mendoakan agar Allah Swt. sentiasa menerima semua amalan kita seterusnya melimpahkan segala rahmat dan keampunanNya di hari dan bulan yang mulia ini, InsyaAllah. Saya memohon perlindungan, rahmat dan bimbingan dari Allah Swt. dari sebarang kesilapan dalam menuliskan nukilan ini. Bersama ini saya sertakan sebahagian jawaban terhadap beberapa persoalan lanjut yang dikemukakan. Ini adalah sekumpulan dari beberapa siri maklumbalas. Selalunya maklumbalas begini saya berurusan secara individu sahaja, namun kali ini saya siarkan atas permintaan jamaah sebagai pedoman, panduan dan manfaat ilmiyah bersama.

Soalan tambahan daripada : abumaisarah@yahoo.com

Assalamu’alaikum Wr. Wbt. Tuan Haji Mad,

Saya nak tanya lebih sikit, masih ada kekeliruan pada saya berkenaan jawaban Tuan Haji mengenai perbuatan membuat qadha puasa pada hari syak sedangkan hari itu adalah diharamkan berpuasa. Sukar saya nak memilih sebenarnya walau pun sebenarnya saya lebih untuk bersetuju dengan pendirian Tuan Haji. Sebenarnya boleh atau tidak boleh berpuasa qadha juga pada hari itu. Itu saja yang nak ditanya.

Mohon penjelasan sedikit. Wassalam

Maklumbalas

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Terima kasih tuan kerana menuntut penjelasan lanjut, ini perkara yang amat baik sebenarnya supaya dapat kita melakukan amal dengan ketetapan yang pasti dan ilmu yang yaqin. Tidak boleh amal dilakukan secara sangka-sangkaan sahaja atau hanya ikut-ikut sahaja. Saya nukilkan sedikit petikan pernyataan jawaban saya terdahulu (Siri 5).

1.            Berdasarkan hadis sohih, tidak boleh berpuasa pada hari syak kecuali atas sebab jenis puasa yang telah dinyatakan. Ia adalah puasa sunnat/tathawwu’. Maka, puasa qadha adalah puasa ganti wajib yang tidak termasuk dalam kategori yang dibenarkan dalam hadis sohih tersebut. Maka itu tidak boleh melakukan puasa qadha pada hari syak, demikianlah pegangan saya.

2.            Namun begitu, terdapat fatwa mahu pun ijtihad dari kalangan para fuqaha’ dan ulamak muktabar yang membolehkan ia dibuat dan menganggap yang larangan puasa pada hari syak bukanlah bersifat haram mutlak tetapi ia hanya makruh sahaja, maka boleh dibuat puasa qadha. Antaranya adalah imam Yahya bin Syaraf An Nawawi rh. (rujuk Kitab Al Majmu’ Syarah Al Muhazzab, Jilid 6 halaman 400)

Kes ini hakikatnya membuktikan, betapa syumul (lengkap)nya agama Islam, yang mana sesudah menyatakan haramnya berpuasa pada hari syak, Rasulullah Saw. sendiri telah menyatakan pula apa yang diperbolehkan dibuat padanya. Lantaran itu, sepatutnya para mukminin faham benar-benar bahawa apa yang haram dan apa yang boleh diperbuat itu telah pun ditetapkan oleh Nabi Saw. sehingga tidak memerlukan sebarang apa jua pandangan atau pendapat selainnya. Demikianlah sifat orang mukminin yang sebenar sepertimana yang dinyatakan oleh Allah Swt. :

“Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila mereka dipangil kepada Allah dan rasulNya agar rasul menghukum (mengadili) diantara mereka ialah ucapan : Kami dengar dan kami taat (patuh). Mereka itulah orang-orang yang beruntung”.
Suah An Nuur (24) : ayat 51

Kerana itu, saya berpendirian bahawa berpuasa sunnat mahu pun qadha pada hari syak adalah tergolong amalan yang diharamkan dan hanya boleh diperbuat puasa sunnat biasa yang sering diamalkan seperti mana yang dibenarkan oleh Nabi Saw sendiri (Isnin – Khamis atau pun puasa Nabi Daud Ahs. – berselang seli 1 hari). Ini ketetapan Nabi Saw. secara sohih dan qat’ie, bukannya saya rekacipta. 

Saya telah memberikan jawaban saya lengkap dengan dalil dan sepatutnya. Juga telah saya nyatakan pendirian saya dan pandangan yang bertentangan dengannya lengkap dengan pernyataan fatwa dan rujukannya sekali. Maka itu seruan saya, ikutilah dalil dan nas yang sohih lantaran itulah pesanan Allah Swt. :

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, (dengan) sesat yang nyata”.
Surah Al Ahzab (33) : ayat 36

Sudah sepatut dan sepadannya, pada tahap usia dan keilmuan yang ada, kita sudah dapat membezakan antara dalil sohih dengan pendapat, juga sepatutnya yang mana satu perlu dipilih dan ditaati.

والله اعلم           

Soalan daripada : asmeer_ahmad@yahoo.com

Salaam Abang Mad, moga dalam keadaan sihat sekarang ni. Saya nak bertanya ni bagi pihak seorang kawan, situasinya begini ;

1.            Ayah telah meninggal dunia beberapa tahun lepas. Pada beberapa tahun terakhir ayah sering sakit-sakit dan tak berupaya lagi melakukan puasa. Sekarang ini barulah anak-anak ada kesedaran untuk bertanggungjawab berkenaan hal itu. Seingat mereka tiada ayah membuat qadha atau pun membayar fidyah pada masa itu. Sekarang ini, apa yang anak-anak boleh buat untuk membaiki keadaan itu.
2.            Emak juga dalam situasi yang sama macam ayah sekarang ini, sudah sakit-sakit dan tak boleh berpuasa lagi. Apa yang boleh dibuat oleh anak-anak.

Harap dapat dibalas dengan segera kerana mereka sedang menunggu. Segala kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Maklumbalas

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Terima kasih atas soalan dari tuan yang dihormati.

Pertamanya saya ingin mengucapkan syukur ke hadhrah Allah Swt. kerana memberikan petunjukNya dan hikmahNya lantaran akhirnya, anak-anak yang juga waris mereka (bapa yang telah meninggal dan ibu yang masih hidup) telah sedar akan tanggungjawab mereka terhadap keduanya. Moga Allah Swt. merahmati semua anak-anak dan memimpin mereka senantiasa di Jalan Yang Lurus. Sedikit pesanan dari saya, apa-apa yang sudah berlaku dulu biarlah berlalu dan tak perlu diulangi. Sekiranya ada melakukan salah dan silap, mohon keampunan dariNya dan mulakan episod hidup baru. InsyaAllah, redha Allah Azza wa Jalla mengiringi selamanya.

Kes 2 : Dalam kes ini seperti dinyatakan, ibu sudah di akhir usia, telah alami sakit kekal yang tiada harapan untuk sembuh dan tidak berupaya untuk berpuasa lagi secara kekal. Lantaran itu, puasa itu hendaklah digantikan dengan membayar fidyah yaitu memberi makan kepada orang miskin atau fakir untuk 1 hari, sebagai ganti kepada 1 hari atau berbilang hari (dalam bulan Ramadhan) yang tidak dapat dia berpuasa padanya, mengikut landasan syara'.

Dalil perbuatan fidyah ini adalah menerusi firman Allah swt. di dalam Al Qur'an ul Aziiz :

"Dan terhadap orang-orang yang boleh berpuasa tetapi dengan susah payah (kalau tidak puasa) wajib membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin".
Surah Al Baqarah (2) : ayat 184.

Dalam kes sebegini, kejujuran dari para waris amat diperlukan. Yang dimaksudkan adalah, para waris hendaklah jujur membuat pengiraan jumlah hari sebenar yang terlibat, kemudian membayar mengikut jumlah yang terlibat itu. Kefahaman lanjut berkenaan hal fidyah ini telah saya nyatakan dalam artikel khusus mengenainya. Sila rujuk kepada artikel tersebut untuk perincian (jumlah bayaran sehari, cara bayar, golongan layak menerima) mengenai fidyah.

Kes 1 : Kes ini melibatkan bapa yang telah meninggal dunia. Dari penceritaan penanya, bapa berada dalam keadaan yang sama seperti ibu pada akhir hayatnya, telah alami sakit kekal yang tiada harapan untuk sembuh dan tidak berupaya untuk berpuasa lagi secara kekal. Namun dari segi hukum syara’, hukum ke atas orang telah mati dengan orang yang masih hidup tidak sama.

Prinsip yang mesti difahami dalam menyikapi situasi ini adalah :

1.            Perintah melakukan amalan badaniyah terjatuh khusus ke atas satu individu muslim dan tidak boleh ditanggung oleh individu muslim lain.
2.            Perintah itu berkuatkuasa semasa individu itu masih hidup, bukan selepas matinya yang pasti sekali tidak lagi dia boleh berbuat amal seumpama hidup di alam fana ini.
3.            Boleh atau tidak boleh diperbuat sesuatu amalan bagi pihak simati hanya boleh diperbuat berdasarkan nas sahihah yang khusus berkenaannya. Tidak boleh dengan hanya berdasarkan akal-akalan, pendapat, pandangan atau pun qiyas semberono dari satu amalan lain yang tidak berkaitan dengannya.

Justeru itu, dalam kes amalan ibadah puasa yang melibatkan orang mati ini terdapat hadis sahih yang membenarkan para wali/waris melakukan qadha puasa bagi membayar hutang puasa simati. Dalam kes ini, saya bersetuju dengan fatwa Syeikh Prof. Dr. Yusuf bin Abdullah Al Qaradhawy Hfzh. begini :

Puasa boleh di qadha oleh walinya atau pewarisnya, sebagaimana hadis marfu' dari Ummul Mukminin 'Aisyah binti Abu Bakar Rha. dia berkata :-

"Barangsiapa yang meninggal dalam keadaan mempunyai (menanggung) hutang puasa, maka ia dipuasakan (dibayar puasanya) oleh kerabat (wali)nya".
Hadis sahih riwayat imam Bukhari rh. (no. 1952), imam Muslim rh. (no. 2687) dan imam Abu Daud rh. (2400). Juga dalam kitab Al Lu'lu' wa Al Marjan, no. 704

Di dalam riwayat imam Al Bazzar rh., terdapat penambahan lafaz "Jika dia mahu" [rujuk di dalam kitab Majmu’ Al Zawaaid, Jilid 3 halaman 179]. Maka, ini jelas menunjukkan bahawa tidak wajib bagi para wali/waris melakukannya, dan ia dilakukan bagi tujuan kebaikan si mati. Konsep asas ini disokong oleh sebuah lagi hadis dari Abdullah Ibnu Abbas Rhu., dia berkata :

“Bahawa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw. kemudian berkata : Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia masih punyai tanggungan (berhutang) puasa satu bulan. Maka baginda bersabda : Bagaimana pendapatmu apabila ibumu mempunyai hutang, apakah engkau akan membayarnya?. Wanita itu menjawab : Ya. Nabi pun bersabda : Maka hutang kepada Allah lebih berhak dibayarkan”.
Hadis sahih riwayat imam Bukhari rh. (no. 1953), imam Muslim rh. (no. 2688), imam Abu Daud rh. (3310), imam Tarmidzi rh. (no. 716 dan 717) dan imam Ibnu Majah rh. (no. 1758). Juga dalam kitab Al Lu'lu' wa Al Marjan, no. 705

Syeikh Prof. Dr. Yusuf bin Abdullah Al Qaradhawy Hfzh. menyimpulkan : Maka yang sahih/benar ialah dibolehkan berpuasa bagi pihak mayat oleh wali/warisnya dan ia bukannya wajib, dan dengan melakukannya maka terlepaslah tanggungan si mayat".
Kitab Fiqh As Siyaam : Taisir Al Fiqh Fi Dau' Al Qur’an wa As Sunnah. Halaman 76.

Penjelasan tentang hukum bukannya wajib itu dijelaskan lagi dalam riwayat berikut : Diriwayatkan oleh 'Amrah Rhu. bahawa ibunya telah meninggal dunia sedang dia masih berhutang puasa Ramadhan. Kemudian, dia bertanya kepada Ummul Mukminin 'Aisyah Rha. : Adakah aku perlu membayarnya?. 'Aisyah menjawab : Tidak, tetapi bersedekahlah untuknya sebagai ganti puasa setiap harinya dengan setengah sha' bagi seorang orang miskin.”
Rujukan : Syeikh Muhammad Nasiruddin Al Albani rh., Kitab Ahkamul Jana'iz, Jilid 1 halaman 170

Ada pun qaul (pendapat) yang mengatakan boleh dibayar fidyah oleh wali/waris ke atas hutang puasa simati, tidak ia didasari dalil syara’, akan tetapi berdasarkan pendapat mengikut qiyas (analogi) yang diambil dari amalan orang hidup. Begitu juga qaul (pendapat) amalan yang membolehkan orang luar, yang bukan wali/waris melakukan amalan qadha puasa untuk simati sama ada secara sukarela atau pun diupah adalah juga tidak berdasarkan dalil.

Paling jelas mahu diperingatkan adalah, kebenaran diberikan kepada para wali/waris simati sendiri untuk melakukan amalan puasa qadha itu. Secara hukum pula, ia bukanlah suatu kewajiban dan kebenaran itu terlepas sekiranya mereka para waris/wali sendiri tidak mampu untuk melaksanakannya.

Setakat ini dahulu. Semoga saya telah membantu.

والله اعلم           

Soalan daripada : pulut_kuning@yahoo.com

Assalamu’alaikum Wr. Wbt,

Masjid di tempat mertua saya, buat sembahyang raya Aidil Fitri 2 kali. Satu kali untuk lelaki dan satu kali untuk perempuan, tetapi khutbah hanya satu kali saja. Alasan yang diberikan adalah ruang tak cukup untuk diguna semua orang secara serentak. Saya nak fahami, bolehkah dibuat begitu dan sahkah sembahyang yang berbeza lelaki perempuan begini. Satu lagi, kalau saya tak silap, imamnya orang yang sama sahaja. Ramai rakan-rakan yang yang juga bertanya sebegini.

Maklumbalas segera sangat dihargai.

Wassalam.

Maklumbalas

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Terima kasih atas soalan.

Berkenaan tatacara solat sunnat I’ed (Fitr dan Adha) telah saya nyatakan sebahagiannya dalam artikel terdahulu Tatacara I'edul Fitr 1 & 2 sekitar awal September 2010. Boleh rujuk ke artikel itu. Namun begitu, disini akan saya huraikan sedikit yang selaras dengan soalan yang dikemukakan. Hal amalan solat I'ed seperti ditanyakan, pernah disebut kepada saya oleh beberapa orang dan saya juga menjawabnya secara lisan sahaja. Setakat ini, saya pasti sebuah masjid yang ada berbuat begitu. Mungkin kes yang tuan sebutkan ini di masjid yang lain.  

Untuk makluman tuan penanya dan para jamaah yang dikasihi, amalan Rasulullah Saw. serta seluruh generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan salafus solih adalah melakukan Solat I'ed di Musolla (iaitu tanah lapang) bukan di dalam masjid. Dalil yang menunjukkan sunnah Rasul Saw. ini dengan mengerjakan solat I’ed di musolla adalah,

“Dari Abu Sa'id Al Khudri Rhu. dia berkata : Pada hari I'ed ul Fitri dan I'ed ul Adha, Rasulullah Saw. keluar menuju musolla. Ketika itu yang pertama Baginda lakukan adalah solat I'ed”.
Hadis sahih riwayat Imam Bukhari rh. Kitab Sahih Bukhari, Kitab Al I’edaini, hadis no. 956.

Syeikhul Islam Ibn Taimiyah rh. menjelaskannya : hukum mengerjakan solat I’ed di musolla ini adalah fardhu a'in bagi setiap individu sebagaimana ucapan imam Abu Hanifah rh. (Lihat: Hasyiyah Ibnu Abidin. 2/166) dan selain beliau. Ia juga pendapat Imam Syafie rh. dan salah satu dari pendapat mazhab imam Ahmad rh. (Lihat : Majmu Fatawa. 23/161) Pendapat yang menyatakan fardu kifayah tidak berasas (Lihat: Majmu Fatawa. 23/161) Ini disebabkan Nabi Saw. tidak pernah meninggalkannya walaupun sekali. Baginda memerintahkan semua manusia mengerjakannya, sehingga para wanita yang merdeka, para gadis pingitan dan wanita haid pun dianjurkan ke musolla.

“Dari Ummi Atiyah Rha. dia berkata : Rasulullah memerintahkan kami mengeluarkan para wanita merdeka, yang haid dan gadis-gadis pingitan pada Hari Raya I’edul Fitri dan Adha. (dilafaz lain) Keluar ke musolla (tanah lapang). Mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Aku berkata : Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak mempunyai jilbab? Baginda bersabda : (suruh) agar saudaranya meminjamkan jilbabnya”.
Hadis sahih riwayat imam Bukhari rh. no. 324, 351, 971, 974, 980, 981 dan 1652. Imam Muslim rh. no. 980. Imam Ahmad rh. no. 5/84-85. Imam Nasaie rh. no. 3/180. Imam Ibnu Majah rh. no. 1307 dan imam Tarmidzi rh. no. 539.

Perintah di hadis ini menunjukkan perintah yang wajib, kerana diwajibkan ke musolla bermaksud diwajibkan bersolat Hari Raya. Maka dengan demikian solat Hari Raya hukumnya wajib ‘ain, atau yang lebih rajih hukumnya adalah wajib dan bukan sekadar sunnat.
Lihat : Kitab Tamamul Minnah. Halaman 344. Syaikh Muhammad Nasiruddin Al Albani rh.

Mengerjakan solat I’edaini di musolla merupakan satu amalan yang hampir tidak dilakukan langsung di Malaysia melainkan beberapa kelompok kecil jamaah manusia yang benar-benar kuat berpegang kepada sunnah Nabi Saw. tersebut. Itu pun dengan menghadapi bermacam-macam fitnah dan dipandang serong oleh masyarakat sekeliling. Justeru itu, hampir rata-rata ummat Muslimin di Malaysia tidak tahu pun bahawa inilah sunnah Nabi Saw. yang sebenarnya. Malah yang paling menjengkelkan, hal ini tidak pun diberitahu dan diajarkan kepada manusia. Tidak pula saya usul periksa, kenapa hal sunnah sahihah ini dengan senghaja disembunyikan.

Sedangkan, ketahuilah bahawa solat di Masjid Nabawi itu adalah 1000 kali lebih baik dari bersolat di masjid-masjid lain. Namun ternyata, meskipun dengan keutamaan sebesar ini pun, Rasulullah Saw. tetap memerintahkan para sahabat Rha. untuk mendirikan solat I’edaini di musolla sepanjang hidup baginda dan begitulah juga yang diamalkan oleh seluruh generasi sahabat baginda. Imam Ibnu Qudamah Al Maqdisi rh. di dalam Kitab Al Mughni (jilid 3, halaman 260) berkata :

“Mengerjakan solat I’ed di musolla adalah sunnah, kerana dahulu Nabi Saw. keluar ke tanah lapang dan meninggalkan masjidnya (iaitu Masjid Nabawi). Demikian pula para Khulafa' ul Rasyidin. Dan ini merupakan kesepakatan kaum muslimim. Mereka telah sepakat di setiap zaman dan tempat untuk keluar ke tanah lapang ketika solat I’ed”.

Demikianlah amalan dan sunnah a'maliyah dan fi'liyah Rasulullah sendiri. Dan inilah yang sepatutnya dibuat. Secara spesifik maklumbalas saya kepada soalan tuan :

1. Keadaan solat 2 kali itu terjadi apabila sunnah Rasul Saw. tidak diikuti dan dipatuhi. Walhal perintah dan perbuatan Rasul Saw. dalam mengerjakan Solat I'ed itu telah jelas dan qati'e. Beginilah keadaannya apabila amalan solat dilakukan mengikut aqal, hawa nafsu dan pendapat manusia begitu begini (bukan hukum syara') sekalipun terang-terang menentang sunnah. Sungguh amat menjengkelkan, yang disuruh dan dibuat oleh Nabi Saw. itu bukan sahaja tidak diikuti malahan dipandang serong dan dihina pula.

2. Amat besar rahmat Allah Swt. Yang Maha Mengetahui dan Maha Mengasihani. Sesungguhnya ilmu Allah Swt. itu valid untuk seluruh zaman. Kerana sifat Allah Yang Maha Mengetahui itulah, telah disyari'atkan Solat I'ed di tanah lapang kerana Allah Swt. memang mengetahui bahawa bukannya senang nak bina masjid besar (dari segi tapak, binaan dan kos) yang boleh muat ribuan orang seumpama waqtu Solat I'ed. Amat malang anugerah dan nikmat kurniaan Allah swt. itu tidak dihargai.   

3.            Pengalaman saya sendiri, yang mengerjakan Solat I'ed di tanah lapang, pernah juga sebagai imam dan khatib, tak terlepas jua dari terkena kata-kata sinis dan menghina "buat masjid mahal-mahal, elok-elok tapi tak guna, tak ke bodoh". Memang saya amat terluka hati. Sekadar penceritaan untuk memberitahu bahawa betapa tidak tahunya kita-kita ini tentang sunnah Allah Swt. dan Rasul-Nya.

4.            Tidak dapat saya memberikan hukum secara ke atas amalan dan perbuatan solat 2 kali serta dengan imam yang sama itu. Ini hal senstif yang menyentuh banyak pihak dan saya yaqin, sekiranya saya rincikan, boleh menjadi punca bergaduh pula nanti. Baiknya tuan sebagai makmum dan ahli qaryah mereka itu, mendapatkan penjelasan dari mereka sendiri. Hanya mereka yang berbuat begitu sahaja yang tahu nas-nas dan dalil atas perbuatan mereka. Pada saya, perbuatan ini amat pelik dan memang diluar pengetahuan saya, tak pernah pula dicontohkan oleh mana-mana ulama' salaf mahupun khalaf.

5.            Amat pelik lagi sekiranya diimamkan oleh satu orang, yang mana akan menyebabkan adanya orang solat I’ed 2 kali

6.            Seruan saya, ikutlah sunnah Nabi Saw. "Maka, jika kamu berbantah-bantah dalam sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, yang demikian itu sebaik-baik penghuraian (penyelesaian)". 

Demikianlah indah dan syumulnya sunnatullah dan as sunnah rasulNya, bahawa cara-cara solat I’edaini telah pun ditunjukkan dengan jelas, dan seperti yang ditunjukkan itulah yang sepatutnya dibuat. Masalah yang timbul ini berlaku apabila as sunnah itu tidak diikuti atau pun, apabila ada sesuatu masalah, tidak pula dirujuki kepada Allah dan rasulNya untuk mencari penyelesaian.

Akhiirul kalam, sekiranya alasan tak cukup tempat, Nabi Saw. telah pun menjawab soalan itu dengan memberikan penyelesaiannya sekali sejak 1400 tahun dulu lagi.

Setakat ini dahulu. Semoga saya telah membantu.

والله اعلم           

Maklumbalas tambahan : sabja114@yahoo.com

Salaamun’laik tuan-tuan para sahabat,

Saya setuju dengan Haji Mad yang melakukan solat I’edaini di tanah lapang itu sunnah. Cuma barangkali ada rukhsah seperti hujan dan banjir yang berlaku di utara tanahair. Suasana mendung mungkin juga boleh di beri keringanan.

Cuma pengalaman sedih Haji Mad itu berlaku kepada beliau dengan sindiran yang amat sinis malah ada unsur menghina juga. Kepada Allah jua kita pulangkan segala urusan.

Wallahua'lam, isu solat dua kali ini tidak ada masalah bagi hemat saya malah di Kuala Selangor, ada solat dibuat 2 kali hanya membezakan orang tempatan dengan pendatang. Cuma dalam kitab Al Bidayah Wal Nihayah oleh Imam Ibn Katsir rh. terakam kisah, sebelum Baghdad jatuh ke tangan kaum Tar-Tar, solat sunat I’ed telah di qadha ke lepas solat Maghrib kerana ummat masa itu sangat leka dengan hiburan.

Wassalam

Sent from my BlackBerry® wireless device via Vodafone-Celcom Mobile.0 ulasan: