Khamis, 31 Januari 2013

Risalah Jumaat : KEWAJIBAN MENDAMAIKAN SENGKETA ANTARA SESAMA MUSLIM

0 ulasan


KEWAJIBAN MENDAMAIKAN SENGKETA ANTARA SESAMA MUSLIM
Allah Swt. telah berfirman :
“Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya; jika salah satunya berlaku dzalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah; jika ia kembali patuh maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil (menurut hukum Allah), serta berlaku adillah kamu (dalam segala perkara); sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.”
Surah Al Hujuraat (49) : ayat 9
Sebab-sebab turunnya ayat (asbaabun nuzul) :
Dilaporkan oleh Anas bin Malik Rhu. bahawa suatu ketika Rasulullah Saw. dijemput untuk melawat Abdullah bin Ubay, Baginda menaiki keldainya dan diikuti oleh sekumpulan sahabat sambil berjalan. Apabila Rasulullah Saw. menghampiri Abdullah bin Ubay beliau berada betul-betul di hadapan rombongan Rasulullah Saw. sambil mencemuh : Jauhkan dirimu, demi Allah, bau untamu menyakitkan hidungku. Lalu salah seorang sahabat dari golongan Ansar menjawab : Demi Allah, bau unta Rasulullah Saw. adalah lebih harum dari bau mu. Maka pergaduhan tercetus dan turunlah ayat :
Dan jika dua puak dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya.”
Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Rhm. dan Imam Ahmad Rhm.
Nota: Abdullah bin Ubay adalah ketua golongan munafiq, dan bukanlah sesuatu yang aneh untuk golongan munafiqin dan musyrikin menggunakan lafaz “demi Allah” di zaman Jahiliyah kerana mereka masih mengakui keesaan Allah sebagai Rabb ul ‘alamin (Pencipta sekalian alam), yang berbeza cuma mereka syirik terhadap Allah dalam penyembahan dan pengibadatan mereka.
Pengajaran ayat :
Ayat ke 9 ini merupakan suatu perintah kepada seluruh ummat Muslimin lain (yang tidak terlibat dalam persengketaan itu) supaya menjadi orang tengah yang adil dan tidak buta tuli menyokong mana-mana pihak yang bersengketa. Yang ditekankan adalah prinsip untuk mendamaikan dua golongan Muslim yang bersengketa atau berperang itu. Sekaligus ayat ini melarang ummat Muslimin daripada menjadi penyokong atas apa jua kezaliman dan kerosakan sekali pun ia dilakukan oleh saudara sendiri.
Langkah pertama :
kedua pihak tersebut mesti dikehendaki menghentikan kekerasan ke atas satu sama lain terlebih dahulu. Siapa yang memulakan kekerasan tidak penting pada tahap ini. Yang penting adalah perdamaian dan persefahaman harus segera dicapai. Ini bagi mengelakkan kerosakan yang lebih teruk.
Langkah kedua :
jika ada satu pihak tetap berkeras untuk berperang dan tidak mahukan penyelesaian, maka pihak yang mahukan damai hendaklah disokong supaya pihak yang degil dapat ditundukkan kepada undang-undang dan ketetapan Allah (berdamai).
Keutamaan menghentikan kekerasan sesama ummat Muslimin adalah perintah dari sabda Rasulullah Saw. :
“Bantulah saudaramu samada yang zalim atau dizalimi”. Seorang sahabat Anas bin Malik Rhu. terkejut lalu bertanya : Wahai Rasulullah, membantu yang dizalimi itu jelas tetapi bagaimana kami membantu mereka yang zalim? Rasulullah Saw. menjawab : Bantulah dia dengan menghentikannya dari (terus) menzalimi.”
Hadis sahih riwayat imam Bukhari Rhm. dan imam Muslim Rhm.
Langkah ketiga :
apabila pihak yang degil sudah berjaya ditundukkan, maka rundingan damai bolehlah segera dibuat untuk mencari penyelesaian kepada perselisihan dan mencapai kesefahaman semula. Sesiapa yang telah melakukan kesalahan hendaklah diberikan penghukuman yang adil dan setimpal dengan kesalahan. Hukum Allah Swt. tidak terlepas dari sesiapa pun sekalipun dia terdiri dari kaum keluarga sendiri.
Firman Allah Swt. lagi :
“Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat..”
Surah Al Hujuraat (49) : ayat 10
Sebab-sebab turunnya ayat (asbaabun nuzul) : Sama dengan ayat ke 9
Pengajaran ayat :
Ayat ke 10 ini adalah lanjutan kepada ayat ke 9. Ayat ini menegaskan bahawa orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Orang-orang yang beriman sedar bahawa konsep persaudaraan (brotherhood) dalam Islam itu penting dan adalah sesuatu yang ‘integral’ kepada kekuatan ummah. Ikatan persaudaraan dalam Islam haruslah diutamakan dan kedudukannya mestilah di atas ikatan-ikatan lainnya.
Ikatan persaudaraan dalam Islam adalah yang terbaik sifatnya yang merangkumi aspek kasih-sayang, tolong-menolong tanpa diskriminasi kelas, pangkat dan kedudukan juga tanpa tipu-menipu dan tindas-menindas. Sabda Rasulullah Saw. dalam beberapa buah hadis mengenai persaudaraan Islam :
Saling tolong menolong dalam kebaikan :
“Allah membantu hambaNya selama mana dia membantu saudaranya.”
Hadis sahih riwayat imam Muslim Rhm.
Dari Abu Musa Al-Asha’ri, Rasulullah Saw. bersabda
“Orang beriman itu ibarat sebuah bangunan, setiap satu menyokong yang lainnya.”
Hadis sahih riwayat sohihaini.
Saling berkasih-sayang :
Dari Anas bin Malik Rhu, Rasulullah Saw. bersabda
“Tidak beriman (dengan iman yang sempurna) sesiapa di antara kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya.”
Hadis sahih riwayat sohihaini.
Tidak tindas-menindas sesama sendiri :
Dari Abu Hurairah Rhu, Rasulullah Saw. bersabda
“Sesiapa yang menipu kita adalah bukan di kalangan kita (muslim yang benar beriman).”
Hadis sahih riwayat imam Muslim Rhm.
Tidak berlama-lama dalam perselisihan faham :
Dari Abu Ayub Al-Ansari Rhu. bahawa Rasulullah Saw. bersabda
“Tidak boleh seorang muslim itu memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari tiga malam dengan berpaling daripadanya bila bertemu, sesungguhnya yang terbaik antara keduanya adalah yang dahulu memberi salam.”
Hadis sahih riwayat sohihaini.
Hubungan persaudaraan Islam, adakalanya lebih kuat bila dibandingkan dengan saudara-saudara sedaging. Masing-masing berusaha untuk mewujudkan kebaikan dan kebahagiaan bersama. Menentang dan menghadang bersama untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan membawa kekacauan dan kesusahan bagi saudaranya. Persaudaan Islam tidak mengenal suku, warna kulit, turunan, pangkat dan golongan, semuanya sama. Dalam pandangan Allah Swt., yang membezakannya adalah ketaqwaan.
Tugas seorang Muslim terhadap sesamanya adalah saling membantu, saling menasihati dan saling bahu-membahu dalam menghadapi segala kemungkinan, terutama yang membawa citra kurang baik terhadap umat Islam. Berhadapan dengan pihak luar, ummat Islam harus bersatu dan apabila terjadi persengketaan sesama ummat muslimin, semuanya mesti berlapang dada dan berusaha menempuh jalan damai. Demikianlah sifat ummat Muslimin yang dinyatakan oleh Allah Swt. :
"Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru (manusia) kepada Allah dan beramal salih dan berkata, "Bahawasanya aku termasuk orang-orang yang berserah diri (Muslim). Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang diantaramu dan diantara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.
Surah Al Fussilat (41) : ayat 33-34
Islam sangat menghargai orang-orang yang bersedia membantu saudaranya, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh saudaranya itu. Kesulitan itu banyak ragamnya, ada yang memerlukan bantuan materi, ada yang memerlukan bantuan pikiran, tenaga, dan bantuan bimbingan agama serta bantuan-bantuan lainnya yang dikeluhkan. Semua bentuk pengorbanan, betapa pun kecilnya tidak pernah sia-sia dan akan mendapat ganjaran pahala dari Allah Swt. sebagaimana firman-Nya :
”Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”
Surah Muhammad (47) : ayat
Akhirul kalam :
bersamalah kita memperbaiki diri, saling mengasihi dan saling bantu-membantu sesama Muslimin serta sentiasa menjadi ummat yang wasithiyah (sederhana, pertengahan) dalam segala hal, tidak akan sesekali menegakkan kesalahan sebaliknya akan sentiasa menegakkan kebenaran dan selalu mendamaikan sesama Muslimin. Wallahu a’lam.


0 ulasan: