Isnin, 13 Januari 2014

PERJALANAN HIRJAH NABI MUHAMMAD S.A.W (SIRI 1)

1 ulasan
PERJALANAN HIJRAH NABI MUHAMMAD S.A.W (SIRI 1).

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وبعديسرلي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب إشرح لي صدري و
 
Segala puji bagi Allah Swt., Pencipta sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Saw. Selamat sejahtera ke atas para Ahlul Bait, SahabatNya, Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in, para Syuhada dan Salafus Solih serta orang-orang yang mengikut mereka dengan baik hingga ke hari kemudian. A'mma ba'du.
 
Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat menyambut Tahun Baharu Hijriyah ke 1435, juga mendoakan agar Allah Swt. sentiasa membimbing kita ke As Siraathul Mustaqiim dan menerima semua amalan kita seterusnya melimpahkan segala rahmat dan keampunanNya di hari dan bulan yang mulia ini, InsyaAllah.
 
Setiap kali menjelangnya dan pada 1 Muharram acap tahun, kita semua akan diingatkan dengan peristiwa hijrah Rasul Saw. Hari ini disambut dengan aneka macam acara, dari perhimpuan hinggalah perarakan, ceramah, kuliyah, kenduri kendara, forum bersaiz kecil hinggalah ke forum bersaiz perdana. Di media cetak dan elektronik juga, berbagai cerita, kisah, iklan dan pesanan dimuatkan dari beberapa hari sebelum sehingga beberapa hari sesudahnya. Tambah lagi dijadikan pula hari cuti umum nasional. Demikianlah cara kita menyambut hari yang disebut Maal Hijrah. Asalnya hari itu disebut Awal Muharram yaitu sambutan tahun baharu mengikut calendar Islam, dan itulah maqsud perbuatan yang tepat sebenarnya.
 
Dalam tempoh beberapa hari lagi kita akan menelusuri hari-hari perjalanan hijrah Baginda Nabi Saw. Ia berlangsung selama 15 hari bermula dari malam Nabi Saw. mula bergerak ke Gua Tsur. Pada tahun ini, tarikh perjalanan itu jatuh pada Isnin malam 30 Disember 2013 sehingga kemuncaknya pada selepas Zuhur hari Selasa 14 Januari 2014. Itulah tempoh hari-hari sebenar Nabi Saw. menempuhi perjalanan hijrah.
 
Mudah-mudahan catatan perjalanan ringkas ini boleh menjawab sebahagian salah fahaman yang banyak berlaku sekarang, bahawa peristiwa hijrah itu berlaku pada 1 Muharram dan pada bulan Muharram.
 
Disebut ia Ma’al Hijrah (maqsud - Bersama Hijrah) kerana merujuk kepada peristiwa hijrah Rasul Saw. dari Makkah ke Madinah, yang merupakan satu perkara sangat utama dalam sejarah, bukan sahaja kepada kita kaum Muslimin, bahkan juga kepada alam keseluruhannya. Betapa tidaknya, hijrah Rasul Saw. ini telah menjadi tonggak perubahan ke atas seluruh corak peradaban dunia. Dan kesannya masih boleh dilihat dan dikecapi sehingga ke hari ini. Justeru itulah, Amirul Mukminin Umar bin Al Khattab Rhu. dengan persetujuan para sahabat Rhu. bersetuju dan menetapkan mengambil peristiwa hijrah ini sebagai nama bagi tahun calendar Islam pada tahun 17 Hijriyah.
 
Amirul Mukminin Umar Rhu. juga menetapkan tarikh 1 Muharram pada tahun bermulanya hijrah Nabi Saw. sendiri sebagai tarikh bermulanya tahun hijrah yang pertama (tahun ke 14 selepas kerasulan). Bulan Muharram dipilih sebagai bulan pertama dalam calendar Islam setelah mengambil kira semua pengibadatan dalam tempoh 1 tahun telah dilengkapkan pada bulan Zulhijjah (ya’ni ibadah haji) dan bermulalah musim baharu.
 
Perkataan hijrah berasal dari Bahasa Arab yang pada segi lughah (bahasa) ism masdar/mufradatnya “hajara” yang berarti “meninggalkan”. Dari segi istilah (syara’), ia berarti meninggalkan satu tempat dan berpindah ke satu tempat yang lain. Dari contoh perbuatan Rasulullah Saw., : meninggalkan Makkah dan berpindah ke Yathrib (nama itu ditukar oleh Rasulullah Saw. kepada Madinah Al Munawwarah setelah Baginda sampai dan menetap disana).
 
Amalan hijrah bukan sahaja berlaku ke atas diri Nabi Muhammad Saw. sahaja, malah telah dilakukan terdahulu daripadanya oleh para Anbiya’ seperti Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Yusuf, Luth, Nuh ‘alaihimussolatu wassalam dan lain-lain. Ia berlaku kerana penentangan yang amat keras di kalangan masyarakatnya yang tidak dapat menerima da’wah yang dibawa oleh mereka, dan mereka berpindah ke tempat yang penduduknya boleh menerima da’wah dan/atau keluar bebas mer­deka dari sistem jahiliyah dan penin­dasan yang dilakukan para penguasa dzalim terhadap mereka, seterusnyaboleh meneruskan da’wah Islamiyah dengan lebih aman. Sebab itu juga, Allah Swt. jadikan hijrah itu salah satu tiang utama penegakan syari’at Islam. Di samping itu, dengan berhijrah seorang mukmin mendapat perlindung­an dari saudara-saudaranya yang lain. Ini dinyatakan dalam firman Allah Swt. :
 
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhij­rah serta berjihad dengan harta dan jiwa­nya pada jalan Allah dan orang-orang yang mem­berikan tempat ke­diam­an dan pertolong­an (kepada orang-orang muhajirin), me­reka itu lindung-melindungi. Dan (terha­dap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebe­lum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan ke­pada­mu dalam (urusan pembelaan) aga­ma, kamu wajib memberikan pertolong­an, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
Surah Al-Anfal (8) : ayat 72
 
Rasulullah Saw. mula berda’wah menyampaikan syari’at Islam di kalangan orang yang dipercayai (kerasionalan) aqalnya selama 3 tahun. Hasilnya, beberapa orang lelaki dan wanita yang terkenal dengan pemikiran yang matang dan jiwa yang sejahtera, telah memeluk Islam. Setelah bilangan mereka yang memeluk Islam mencapai kira-kira 30 orang, Allah Swt. memerintahkan Rasul-Nya untuk menyampaikan da’wah secara terang-terangan. Ini dinyatakan dalam firman-Nya :
 
“Oleh itu, sampaikanlah secara berterus terang apa yang telah disampaikan kepadamu (wahai Muhammad), dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan qaum kafir musyrik itu.”
Surah Al Hijr (15) : ayat 94
 
Ekoran da’wah secara terang-terangan itu, bermulalah peringkat menyakiti orang-orang mukmin yang baharu memeluk Islam secara terang-terangan juga. Bahkan diri Baginda turut disakiti. Orang musyrik merasa bimbang dan dengki apabila Rasul dapat memperbodohkan pemikiran jahil mereka, membongkar tembelang segala macam kecacatan dan kepalsuan kepercayaan ketuhanan mereka dan mengemukakan agama baharu kepada mereka. Agama itu mengajak kepada Tuhan yang Esa. Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh mata dan pandangan, sedangkan Dia yang mengetahui hakikat pandangan mata. Dia juga Tuhan yang Maha Berkuasa, Maha Dermawan Maha Lemah Lembut lagi Maha Mengetahui apa yang telah dan akan berlaku. Agama baharu ini telah menggugat tradisi dan hegemoni masyarakat jahiliyah, maka itu mereka menindas agama baharu ini dan para pengikutnya.
 
Tekanan dan penyiksaan oleh kafir musyrik akhirnya telah sampai ke tahap mengancam Islam dan ummatnya, perkara itulah yang menjadi punca kepada perbuatan hijrah. Dalam seluruh perjuangan Nabi Saw. selama 63 tahun, Baginda telah melalui peristiwa hijrah ini dalam beberapa frasa :
 
1.    Ke Habsyah : hijrah ini berlaku pada bulan Rejab, tahun ke 5 selepas kerasulan. Ia dipimpin oleh Utsman bin Mazh`un Rhu. terdiri dari lebih kurang 11 lelaki dan 4 wanita, sebahagian mereka bersama ahli keluarga masing-masing. Antara sahabat yang turut serta adalah Zubir bin Al Awwam, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abu Thalib serta anak menantu Baginda yaitu Ruqayyah dan Utsman bin Affan.
 
2.    Ke Habsyah : hijrah ini berlaku pada tahun ke 7 selepas kerasulan,  yang terdiri dari lebih kurang 83  tiga orang lelaki, sebahagian mereka bersama ahli keluarga masing-masing.
 
2 kali Hijrah ini diarahkan oleh Nabi Saw. disebabkan tekanan amat kuat dikenakan oleh kafir Quraisy di Makkah yang memulau dan menyiksa dengan kejam ummat Islam sehinggakan ada yang dibunuh. Dari satu sisi lain, Raja Habsyah (Najasyi) yang beragama kristian menyambut baik kehadiran ummat Islam dan menjaga dengan baik. Dengan adanya hijrah ke tempat yang sejahtera, ummat Islam terjaga dan agama Islam itu sendiri terpelihara.
 
Nafsu kaum Quraisy Makkah untuk mematahkan semangat perjuangan Nabi Muhammad Saw. sangat besar, sehingga mereka mengutus Amr bin Ash dan Amr bin al-Walid untuk memohon kepada Raja Najasyi agar pelarian dari Makkah itu dikembalikan dengan alasan bahawa mereka adalah pengacau agama dan perosak kekeluargaan serta kehormatan Quraisy. Oleh kerana semua tuduhan yang dikemukakan oleh orang-orang Quraisy tidak terbuktikan, maka permohonan mereka ditolak dan orang-orang Islam tetap diizinkan untuk tinggal di Habsyah dengan jaminan keamanan. Akhirnya mereka kembali dari Habsyah dengan penuh kecewa. Penolakan tersebut menyebabkan kaum Quraisy memboikot Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib selama 3 tahun di Lembah Bani Tsaqif.
 
Bertahun-tahun Nabi Saw. menyerukan Islam di bumi Makkah, sekalipun disokong oleh beberapa tokoh ternama Quraisy antaranya Khadijah, Abu Thalib, Hamzah, Abu Bakar dan Umar, akan tetapi hasil yang dicapai sangat minima dan tidak seimbang dengan tenaga serta pengorbanan yang telah diberikan. Buah fikiran dan perilaku Nabi Saw. yang dinamis serta didasari wahyu Allah Swt. terasa buntu berhadapan dengan masyarakat yang ultra tradisional, jahil dan cintakan kesedapan dunia. Peliknya, kafir Quraisy ini amat mengikiraf Nabi Saw. sebagai seorang yang benar dan amanah sehingga mereka gelarkan Al Amin (yang terpercaya) dan diberikan amanah untuk menjaga banyak harta berharga mereka. Rupanya dalam hal agama, ritual amalan, gaya hidup dan adat resam mereka secara total menolak seruan Baginda.
 
Demikianlah rupa keadaan masyarakat jahiliyah yang bertuhankan patung-patung dan hawa nafsu. Mereka merasakan Ad Din ul Islam yang membawa kebenaran dan aqidah yang suci itu pula sebagai perosak dan pengacau. Sebaliknya mempercayai dan mempertahankan ajaran sesat nenek moyang mereka yang menyembah patung dan dewa-dewa sebagai benar belaka. Maka seluruh ummat Muslimin dibenci, dicaci, dipulaukan, disiksa dan dihina lantaran dirasakan mereka ini pembawa ilmu pelik, asing. pengacau dan pengganggu keharmonian. Tidak sedikit kata cela dan perlakuan kasar diperlakukan ke atas Nabi Saw. sendiri. Malah kenistaan dan penyiksaan yang diperbuat ke atas ummat Muslimin lain adalah jauh lebih dahsyat.  
 
Pada Tahun 10 selepas kerasulan, telah berlaku 2 peristiwa yang amat menyedihkan Nabi Saw.  yaitu kewafatan tokoh Quraisy yang mendokong dan melindungi kuat Baginda yaitu bapa saudaranya Abu Thalib Bin Abdul Mutalib dan isteri tercinta, Ummul Mukminin Khadijah Binti Khuwailid Rha. Tahun itu juga disebut “Tahun Kesedihan”. Dengan ketiadaan 2 tokoh yang mereka segani ini, kafir Quraisy menjadi lebih berani dan terbuka penentangannya. Baginda dalam tempoh itu banyak dibantu kuat oleh 3 tokoh Quraisy Muslimin yaitu Abu Bakar, Umar Al Khattab dan Hamzah bin Abdul Mutalib. Baginda tetap meneruskan da’wah dan sentiasa ada orang yang menerima Islam. Di masa itu juga, ummat Islam di Makkah menghadapi kesulitan yang amat sangat kerana tindakan pemulauan, pengasingan dan penyiksaan.
 
Hijrah ke Thaif pada tahun ke 10 selepas kerasulan : akibat tekanan dan penyiksaan terlalu kuat, Baginda bersama Zaid bin Haritsah Rhu. telah cuba untuk mendapatkan pusat gerakan baru sekitar Makkah yaitu Thaif, tetapi hasrat dan da’wah Baginda ditolak dengan amat kasar oleh suku Arab Tsaqif ya’ni pemuka Thaif pada masa itu. Para penduduknya mencaci, mencela seterusnya menghalau Baginda keluar malah anak-anak mereka disuruh merejam batu ke arah Baginda dan Zaid Rhu. sehingga Baginda luka-luka di kepala dan badan serta berdarah meleleh hingga ke kaki.
 
Suatu peristiwa amat penting juga telah terjadi semasa Baginda masih berada di Makkah. Peristiwa tersebut dikenal dengan Isra’ dan Mi’raj. Isra, yaitu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Baitul Muqaddis. Mi’raj, yaitu kenaikan/terangkatnya Nabi Muhammad Saw. dari Masjidil Aqsa ke langit melalui beberapa tingkatan, terus menuju Baitulmakmur, sidratulmuntaha, arsy (takhta Allah), dan dalam peristiwa ini juga, Baginda telah menerima perintah amalan ibadah teragung dalam Islam yaitu kewajiban untuk melaksanakan solat 5 waqtu dalam sehari semalam.
 
Dalam peristiwa ini, Allah Swt. memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaan-Nya sebagai penguat kepada Nabi Muhammad Saw. yang sedang dirundung kesedihan. Peristiwa ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada Baginda dalam usaha da’wah dan mengajarkan agama Islam yang lebih jelas. Peristiwa Isra’ dan Mi’raj ini dinyatakan oleh Allah Swt. di dalam Al Qur’an :
 
“Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. :
Surah Al-Isra’ (17) : ayat 1
 
Segala kebesaran hanya bagi Allah Swt., rupanya peristiwa ini menjadi titik koreksi dan ujian bagi ummat Islam yang beriman. Peristiwa ini menyerlahkan siapa yang beriman dengan mantap dan siapa saja yang rapuh imannya. Ummat Muslimin bercelaru penerimaannya ke atas peristiwa ini sehinggalah Abu Bakar Rhu. hadir dengan tegas membenarkannya. Setelah peristiwa itulah beliau digelar As Siddiq. Terbukti setelah Baginda menyampaikan peristiwa Isra’ dan Mi’raj ini, ada diantara pengikutnya yang berpaling tadah meninggalkan Baginda. Sementara ada pula yang tetap beriman, semakin mantap dan terus bertingkat imannya dan terus tabah menghadapai segala ujian.
 
MahaSuci Allah, disebalik segala macam ujian dan penyiksaan, pertolongan Allah Swt. sentiasa ada yang mana, walaupun berlaku penolakan kuat dan agresif oleh kafir Quraisy Makkah dan penduduk sekitarnya, da’wah Nabi Saw. tetap tersebar luas. Sentiasa ada orang yang menerima seruan Islam kalau pun secara sembunyi. Salah satu golongan adalah orang luar dari Yathrib yang lebih mudah menerima seruan Islam.
 
Pada tahun ke 11 selepas kerasulan, Nabi Saw. pergi menemui kabilah-kabilah Arab yang datang semasa musim haji, mengajak  mereka kepada aqidah suci Islam dan menyeru supaya meninggalkan penyembahan berhala, cara hidup nista dan amalan syirik. Pada ketika Baginda berada di Aqabah, salah satu tempat melontar jamrah, Baginda telah menemui rombongan qaum Aus dan Khazraj, yaitu qaum Arab dari Madinah. Lantas Baginda mengajak mereka kepada Islam, menjelaskannya dan mereka menerimanya. Bilangan mereka pada waqtu itu adalah 7 orang termasuk 1 wanita.
 
Mereka berkata : “Bangsa kami sudah lama terlibat dalam permusuhan, yaitu antara suku Khazraj dan Aus. Mereka benar-benar merindukan perdamaian. Kiranya kini Tuhan mempersatukan mereka kembali dengan perantaramu dan ajaran-ajaran yang kamu bawa. Oleh karena itu kami akan berda’wah agar mereka mengetahui agama yang kami terima dari kamu ini.” Setelah pulang, mereka lalu menceritakan kepada kaum mereka tentang pertemuan tersebut dan agama Islam yang mereka anuti. Penjelasan ini menarik minat ramai orang Madinah terhadap Islam.
 
Pada tahun ke 12 selepas kerasulan, pada ketika musim haji juga, 12 orang lelaki Madinah telah datang ke Makkah. Mereka berhimpun dan berbai’ah (berjanji setia) dengan Nabi Saw. Ini kemudiannya disebut sebagai Perjanjian Aqabah 1. Ubadah bin Samit Rhu. salah seorang peserta perjanjian tersebut menceritakan kandungan perjanjian itu sebagai berikut : “kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, kami tiada akan mencuri, kami tiada akan berzina, kami tiada akan membunuh anak-anak kami, tiada akan fitnah memfitnah, dan tiada akan mendurhakai Nabi Muhammad Saw. pada sesuatu yang tidak kami kehendaki”.
 
Setelah itu mereka pulang dan mengkhabarkan Islam lagi kepada penduduk Madinah. Tidak berapa lama kemudian, Nabi Saw. telah mengutuskan Mus’ab bin Umair Rhu. ke Madinah untuk membacakan Al Qur’an dan mengajarkan Islam di sana. Ini sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat perjanjian dan juga amat perlu memandangkan Islam telah mula diterima secara meluas. Selain itu, Mus’ab ini merupakan individu Muslim dari Makkah yang pertama sekali hijrah ke Madinah.
 
Bermula dari detik ini, Islam telah berkembang pesat dan diterima ramai qum Arab di Madinah. Salah satu sebabnya, mereka lebih hampir dengan orang yahudi yang banyak di Madinah, yang mendedahkan kepada mereka kisah dan amalan agama samawi. Selain itu, Madinah pada masa itu adalah kawasan pertanian yang penduduknya lebih lembut, hidup aman damai dan tidak menerima kekasaran. Islam juga telah membawa dimensi dan memberi kekuatan baru kepada masyarakat Arab di Madinah yang begitu lama ditindas oleh yahudi.
 
Pada tahun seterusnya (tahun ke-13 kerasulan), sekumpulan Ansar telah datang pada musim haji. Mereka berhimpun dengan Nabi Saw. secara sembunyi. Bilangan mereka seramai 70 orang lelaki dan 2 orang wanita. Mereka menerima Islam juga berbai’ah untuk menolong dan menyokong Baginda, mempertahankan Baginda sebagaimana mereka mempertahankan diri, wanita dan anak-anak mereka sendiri. Ini disebut sebagai Perjanjian Aqabah 2. Mereka juga menjemput Nabi Saw. dan ummat Muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Mereka pulang ke Madinah setelah Baginda memilih 12 orang ketua dari kalangan mereka sebagai wakil kepada qaum mereka.
 
Kafir Quraisy akhirnya mendapat tahu tentang keIslaman sekumpulan penduduk Madinah. Lantaran itu, mereka semakin marah dan terus meningkatkan penyiksaan kepada orang-orang Muslimin di Makkah. Situasi itu amat genting dan merbahaya, malah turut mengancam da’wah Islamiyah yang tidak dapat berkembang lagi. Berikutan tekanan yang semakin kuat, Nabi Saw. lalu mengarahkan ummat Muslimin berhijrah ke Madinah sepertimana setelah turunnya ayat perintah Allah Swt. yang firmanNya :
 
“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizqi yang banyak. Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dengan maqsud kepada Allah dan RasulNya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
Surah An Nisaa’ (4) : ayat 100
 
Atas dasar itu, Allah Swt. memerintahkan Baginda dan seluruh umat Islam yang masih berada di Makkah supaya meninggalkan tempat itu dan berhijrah ke Madinah. Bagi yang mengingkari arahan supaya berhijrah ke Madinah, mereka dijanjikan dengan neraka dan ditimpakan dengan siksaan yang amat pedih sepertimana yang ditegaskan Allah Swt. menerusi firmanNya :
 
“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaaan menzalimi diri mereka sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya : Dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab : Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri kami sendiri (Makkah). Para malaikat berkata : Bukankah bumi Allah itu luas hingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan ia seburuk-buruk tempat kembali”.
Surah An Nisaa’ (4) : ayat 97
 
Maka bermulalah hijrah ummat Muslimin ke Madinah secara berkumpulan kecil dan sembunyi-sembunyi. Tidak seorang pun dari sahabat Rasulullah Saw. yang berani hijrah secara terang-terangan kecuali Umar bin al-Khattab Rhu. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahawa ketika Umar hendak berhijrah, dia membawa pedang, busur panah dan tongkat di tangannya menuju Ka’bah dengan sambil disaksikan oleh tokoh-tokoh Quraisy. Umar melakukan thawaf 7 kali dengan tenang. Setelah thawaf dia datang ke belakang Maqam Ibrahim dan mengerjakan solat 2 raka’at. Kemudian berdiri seraya berkata : Semoga celakalah wajah-wajah ini! Wajah-wajah inilah yang akan dikalahkan Allah! Barangsiapa ingin ibunya kehilangan anaknya, atau isterinya menjadi janda, atau anaknya menjadi yatim piatu, hendaklah ia menghadangku di balik lembah ini esok pagi”. Namun tiada seorang pun berani keluar menyahut cabarannya itu esok pagi, dan beliau pun keluar meninggalkan bumi Makkah dengan aman diikuti beberapa orang Muslimin yang serba kedhaifan.
 
Kafir Quraisy di Makkah berbuat segala macam cara untuk menimpakan penderitaan kepada kaum Muslim atas hijrah mereka itu. Salah satu contoh, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Ishaq, Abu Salamah Rhu. mencuba untuk hijrah bersama isteri dan seorang anak mereka. Maka para iparnya pun mengambil lari isterinya secara paksa, sedangkan keluarganya sendiri pula melarikan anaknya. Maka ia pun pergi berhijrah seorang diri dengan penuh kehibaan. Sang isteri menangis berhari-hari kerana dipisahkan dari suami dan anaknya. Selang setahun kemudian seorang dari suku si isteri menaruh hiba kepadanya dan membantu mendapatkan izin hijrah bagi isteri dan anak Abu Salamah Rhu.
 
Ibnu Hisyam meriwayatkan bahawa ketika Suhaib Rhu. berusaha hijrah, kafir Quraisy berkata kepadanya : Ketika dulu kamu datang kemari, kamu sangat miskin dan tak dipandang sebelah mata pun. Kini kamu kaya raya. Kami tak akan relakan kamu pergi membawa harta kekayaanmu. Lalu Suhaib Rhu. menjawab : Jika kuberikan semua kekayaanku kepada kalian, akankah kalian relakan aku pergi?" Mereka menyetujui. Suhaib Rhu.  pun menyerahkan semua hartanya kepada mereka dan berhijrahlah dia ke Madinah tanpa ada sesuatu apa pun. Mengetahui hal ini Rasulullah Saw. berkata : Suhaib telah melakukan pertukaran yang menguntungkan dirinya. Sungguh, Suhaib benar-benar telah melakukan pertukaran yang menguntungkan dirinya.”
 
Semua muhajirin mengalami hal-hal penyiksaan hampir serupa itu. Meskipun harus menghadapi hal sedemikian, hampir semua Muslim tetap memilih berhijrah ke Madinah.
 
Dalam beberapa riwayat disebutkan bahawa, setelah Abu Bakar Rhu. melihat kaum Muslim sudah banyak yang berangkat hijrah ke Madinah, dia datang kepada Rasulullah Saw. meminta izin untuk berhijrah. Tetapi dijawab oleh Rasulullah Saw. : Jangan tergesa-gesa, aku ingin memperoleh izin dulu dari Allah” Abu Bakar bertanya : Apakah engkau juga menginginkannya?“ Jawab Nabi Saw. : Ya. Kemudian Abu Bakar pun menangguhkan niyat keberangkatannya dan telah memahami bahawa Rasulullah Saw. menginginkan beliau menemani Baginda berhijrah. Setelah itu, Abu Bakar telah membeli dua ekor unta dan dipelihara oleh Abdullah bin Uraiqit Ad-Da’ily selama empat bulan.
 
Kafir Quraisy menjadi sangat marah lagi cemburu apabila mengetahui kaum Muslimin telah bersama dengan suku-suku berkuasa di Madinah dan mendapat kebaikan. Kemuncaknya pada 26 Safar mereka mengadakan satu persidangan di Dar un-Nadwah menghimpunkan semua kabilah Quraisy di Makkah pada masa itu. Mereka memutuskan untuk memilih seorang pemuda yang gagah daripada setiap kabilah. Kemudian kesemua pemuda tersebut dikehendaki membunuh Baginda secara serentak. Justeru itu, tuntutan darah Baginda akan teragih kepada setiap kabilah. Ini menyebabkan Bani Abdul Manaf (keluarga Rasulullah) tidak upaya memerangi mereka semua lagi dan terpaksa menerima bayaran diyat (denda gantirugi) sahaja.
 
Allah Swt. memberitahukan Rasulullah Saw. perihal rancangan jahat orang kafir Quraisy ini menerusi Kalam-Nya :

“Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu-daya.”
Surah Al-Anfal (8) : ayat 30 Bersamaan 28 Safar kerana hari dalam calendar islam bermula selepas Maghrib)
 
Pada malam 27 Safar (bersamaan 28 Safar kerana hari dalam calendar Islam bermula dari waqtu Maghrib), pemuda-pemuda yang diwakilkan untuk membunuh Rasulullah Saw. berhimpun di muka pintu rumah Baginda, menunggu Baginda keluar untuk membunuhnya. Pada malam tersebut Baginda tidak tidur di tempatnya sebaliknya telah meminta Ali Rhu. tidur di tempatnya itu. Baginda juga memerintahkan beliau agar memulangkan barang-barang amanah yang disimpan oleh orang kafir Quraisy kepada Baginda pada keesokan hari kepada pemiliknya. Baginda pergi meninggalkan rumahnya pada malam hari dengan berjalan-kaki melewat musuh-musuh yang mengepung rumah beliau, sambil membaca Kalamullah :

“Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.”
Surah Yaasin (36) : ayat 9
 
Maka Allah Swt. pun menghalangi penglihatan mereka sehingga mereka tak dapat melihat Rasulullah Saw. meski pun Baginda sempat menaburkan debu ke atas kepala setiap pemuda yang mengepung di sekitar rumah. Baginda lalu pergi ke rumah Abu Bakar. Sebelum itu, Abu Bakar telah pun menyiapkan 2 ekor unta kenderaan bagi mereka berdua untuk keluar dari Makkah. Abu Bakar mengupah Abdullah bin Uraiqit Ad-Da’ily, seorang yang masih kafir untuk menjadi penunjuk jalan ke Madinah, dengan syarat mengelakkan jalan yang biasa dilalui dan menggunakan jalan lain yang tidak diketahui oleh kafir Quraisy. Mereka berdua melompat keluar melalui jendela belakang rumah dan melarikan diri di kegelapan malam sebagaimana telah direncanakan.
 
Di sinilah bermulanya kisah yang paling cemerlang dan indah yang pernah dikenal manusia dalam sejarah Nabi Saw. Ia melibatkan perjalanan yang penuh bahaya tetapi amat strategic dan penuh hikmah, demi kebenaran, keyaqinan dan keimanan. Dan perjalanan inilah, yang telah menjadi tonggak kepada kejayaan Islam akhirnya. Bermulalah perjalanan hijrah Nabi Saw. pada malam itu (27/28 Safar tahun ke 14 selepas kerasulan bersamaan 12 atau 13hb September 622M) bersama sahabat Baginda, Abu Bakar Rhu. Hanya Ali Rhu. dan keluarga Abu Bakar sahaja yang mengetahui tentang hijrah Baginda tersebut.
 
bersambung……………….
 
والله تعالى أعلم  ,  وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
 
Yang benar itu datang dari Allah Swt. dan Rasul-Nya, semua yang tidak benar itu dari saya yang amat dhaif ini.
 
سكيان , والسلام
 
eddzahir@38
Tanah Liat, Bukit Mertajam

1 ulasan:

Luqman Al Hakim berkata...

Alhamdulillah, jazakallah tulisannya!