Sabtu, 28 Februari 2015

Pendirian Tentang Kedzaliman ISIS

0 ulasan

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وبعد, يسرلي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب إشرح لي صدري و

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahawasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata-mata, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad Saw. adalah hamba dan Rasul-Nya.

“Wahai sekalian manusia! bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan Nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”
Surah An-Nisaa' (4) : ayat 1

Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah (Al Qur’an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Saw. (As-Sunnah). Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama), setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid’ah, setiap bid’ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka. Amma ba’du.

Muqaddimah

Baru-baru ini, kumpulan orang-orang Khawarij (baca : teroris) di Iraq dan Syam, membuat “kejutan” baru lagi, dengan mendeklarasikan apa yang mereka sebut dengan “Khilafah Islamiyyah” bagi ad-Daulah al-Islamiyyah fi al-Iraq wa asy-Syam (DAIS) atau Islamic State in Iraq and Syam (ISIS). Deklarasi “Khilafah Islamiyyah” merupakan sebuah nama yang benar-benar mengundang simpati qaum Muslimin secara luas. Membuat banyak pihak terkecoh dan terpesona, bahkan tertipu dengannya.

Sehingga tidak kurang dari mereka (sebahagian qaum Muslimin) yang turut mengalu-alukan, dan menganggap bahawa “asy-Syaikh Abu Bakar al-Baghdadi al-Husaini” yang dibai’at dan dinobatkan sebagai khalifah tersebut, benar-benar sebagai seorang Khalifah Islam. Tanpa meneliti lebih jauh apakah haqiqat sebenarnya “Daulah Islamiyyah” atau pun “Khilafah Islamiyyah” itu, yang didirikan tidak lain hanya oleh orang-orang khawarij.

Deklarasi demikian heboh, dengan tampilan nama baru “Khilafah Islamiyyah” sebenarnya tidak sedikit pun mengubah haqiqat DAIS atau ISIS tersebut. Tetaplah jua mereka sebagai salah satu kelompok yang berpaham Khawarij dan radikal disebalik apa jua propaganda sehebat mana pun. Belum pun apa-apa, sudah ada pernyataan dari pihak ISIS sesat ini, bahawa mereka bersumpah akan menghancurkan Ka’bah jika berhasil menguasai Arab Saudi. Mereka menyatakan Ka’bah menyebabkan seseorang Muslim “menyembah batu selain daripada Allah”. Laa haula wala quwwata illa billah!

Sebenarnya, orang-orang khawarij yang selama ini menyerukan “jihad” di Iraq dan di Syam itu terpecah belah dalam banyak kelompok/parti/pergerakan, dan terjadi persaingan sesama sendiri antara mereka. Tentu saja kita tahu, siapa dan bagaimana sepak terajang Khawarij selama ini. Ya, tidak lain mereka adalah kelompok-kelompok teroris, yang selama ini banyak merugikan dan memberikan citra gambaran yang buruk terhadap Islam dan qaum Muslimin, akibat berbagai tindakan dan aksi mereka yang ternyata tidak selaras sekali-kali dengan Syari’at Islam.

Jadi, sebenarnya kelompok Khawarij ini dengan berbagai macam pecahan dan variasinya, adalah kelompok sempalan dan sesat dari Islam Yang Hanif dan Haq. Satu sama lain tidak pernah akur, bahkan saling menjatuhkan. Maka jangan hairan kalau al-Qaedah misalnya, tidak setuju dengan ISIS. Padahal sebenarnya dari sisi paham dan ideology, mereka sama dan saling berkongsi idea.

Sementara itu, di sisi lain, dalam kalangan para pendokong Islamophobia, baik dari kalangan Islam Liberal, sekuler, kaafiriin atau pun lainnya, menunjukkan sikap anti dan kebenciannya dengan “Daulah Islamiyyah” yang baru diproklamirkan tersebut. Detik-detik ini benar-benar mereka jadikan kesempatan untuk menghentam qaum Muslimin dan menjatuhkan nama baik Islam.

Alhamdulillah, Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah pihak yang paling tenang dalam menghadapi berbagai fitnah dan kemelut yang terjadi. Mereka tidak mudah tertipu dan “terseret dalam arus”. Kerana Ahlus Sunnah memiliki pedoman yang jelas dalam menyikapi berbagai persoalan, termasuk persoalan-persoalan kontemporeri kekinian. Para Ulama Ahlus Sunnah senantiasa tegar tegas tampil dalam tataran antarabangsa, memberikan bimbingan kepada qaum Muslimin ke jalan kebenaran.

Pernyataan Rasmi

Segala puji bagi Allah Ta’ala, solawat dan salam ke atas rasul-Nya, atas para keluarganya, para Sahabat dan para pengikutnya.

Kami dan setiap ummat Islam telah dikejutkan dengan khabar wafatnya saudara kami yang dibunuh dengan amat dzalim dan ditipu. Seorang juruterbang berasal dari Jordan, Mu’adz Al Kasasibah, semoga Allah Ta’ala merahmatinya, menerima beliau sebagai seorang syuhada’ disi-Nya, pelakunya adalah ISIS yang menisbatkan diri secara bathil, dusta dan bohong pada agama suci kita Islam yang hanif.

Pertamanya, kami dengan penuh ta’zim menyampaikan rasa ta’ziyah yang amat dalam kepada kedua orang tuanya, seluruh keluarganya, bangsa Jordan dan seluruh qaum Muslimin walau di mana pun.

Kami sampaikan kepada mereka semua : Bahawa Allah Ta’ala yang berhak memberi, Dia pula yang berhak mengambil, dan segala segala sesuatu di sisi-Nya amat terbatas kepada waqtu yang telah ditentukan-Nya, maka hendaklah kalian sabar dan berharap pahala dan keredhoan-Nya.

Dan kami mengutuk dengan sekeras-kerasnya atas apa yang dilakukan oleh para pendosa, orang-orang yang memerangi Allah Ta’ala dan rasul-Nya dari kalangan khawarij, rofidhoh serta orang-orang sufi yang sesat.

Sesungguhnya, da’wah salafiyyah yang murni, demikian pula para da’ienya, para syaikh dan pengikutnya, tidaklah bertambah keyaqinannya kepada ISIS melainkan bertambah kukuh menyedari bahawa mereka ini adalah benar-benar khawarij yang meleset dari agama yang hanif ini, merekalah kelompok yang telah diperingatkan oleh Rasulullah Saw. :

Baginda bersabda tentang kelompok ini : Mereka meleset dari agama ini sebagaimana melesetnya anak panah dari sasarannya. Seandainya aku mendapati mereka, nescaya aku akan membunuh mereka sebagaimana qaum Tsamud dibunuh.

Dan Rasulullah Saw. bersabda lagi tentang mereka ini : Mereka ini keluar ketika manusia berpecah belah. Maka khawarij tidaklah keluar melainkan ketika terjadi zaman fitnah.

Dan Rasulullah Saw. bersabda lagi : Akan muncul sekelompok manusia dari kalangan ummatku dari arah timur. Mereka membaca Al Qur’an namun tidak melewati kerongkongan mereka. Setiap kali mereka muncul akan dipangkas, setiap kali mereka muncul akan dipangkas -hingga Baginda menghitung sampai dua puluh kali. Hingga dajjal pun muncul dari sisa-sisa mereka ini.

Orang-orang khawarij ini memerangi Islam dan qaum Muslimin. Nabi Saw. telah mengatakan : Pekerjaan mereka adalah membunuh orang-orang Islam. Jika mereka keluar maka bunuhlah mereka. Beruntunglah orang-orang yang membunuh mereka, beruntunglah orang-orang yang dibunuh oleh mereka.

Orang-orang khawarij ini agama terbesar mereka adalah menyelisihi dan memberontak kepada jama’ah qaum Muslimin, menghalalkan darah dan harta qaum Muslimin, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rhm.

Dan, kita semua pada hari ini hendaknya mengambil pelajaran. Dan hendaknya orang yang tertipu dengan kelompok ISIS yang busuk dan jahat ini turut mengambil pelajaran, bertaubat kepada Rabb-Nya, dan kembali kepada jalan yang lurus dan benar.

Dan sesungguhnya, kewajiban besar yang mesti dipikul oleh ummat Muslimin hari ini adalah merapatkan barisan dan menyatukan tekad atas dasar tauhid kepada-Nya, serta berpegang teguh terhadap as sunnah Rasululullah Saw. dan manhaj salaf yang haq. Kerana sesungguhnya musuh-musuh Islam dan ummatnya senantiasa menggasak dari berbagai sisi, baik dari dalam mahu pun dari luar.

Semoga Allah Ta’ala memasukkan saudara kita Mu’adz Al Kasasibah Rahimahullah ke dalam Syurga Firdaus yang tinggi. Dan semoga Allah Ta’ala membalas terhadap orang-orang sesat yang telah membunuh beliau.

Inna lillahi wa inna ilaihi raaji’uun. Laa haula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adzim wal ‘aqibatu lil muttaqin. Dan orang-orang yang dzalim pasti akan mengetahui ke mana tempat kembali mereka.

Wabillahi taufiq

Markaz Imam Al Albany :
Dr Jasim Al Jawabirah
Dr Muhammad Musa Alu Nasr
Dr Husain Al Awayisyah
Syaikh Ali bin Hasan Al Halaby
Syaikh Masyhur bin Hasan Alu Salman
Syaikh Akram bin Muhammad Alu Ziyadah
Dr Ziyad bin Salim Al Abbady

Dialihbahasa secara bebas oleh :
Abul Aswad Al Bayaty
Bayat, 15 Rabi’ul Akhir 1436
05 Februari 2015

Khatimah

Demikianlah yang dilakukan oleh ISIS dan juga gerakan-gerakan radikal teroris khawarij lainnya. Bagi mereka darah qaum Muslimin sangat murah dan tidak ada artinya. Pembunuhan sadis dan tidak berperikemanusiaan itu mereka lakukan dengan mengatasnamakan jihad dan penegakan syari’at Islam, bahkan juga mengatasnamakan “Khilafah Islamiyyah”, kerana tidak ada cara untuk memperbaiki ummat yang telah rosak ini menurut mereka, kecuali dengan cara pembunuhan massa. Pendirian yang sungguh bathil, sesat dan jahat.

Al Imam Ismail bin Umar Ibnu Katsir Rhm. sejak beberapa abad lalu telah mengatakan :
“Kalau mereka (Khawarij) telah memiliki kekuatan, nescaya akan merosak bumi semuanya, baik Iraq mahu pun Syam. Mereka tidak akan membiarkan seorang bayi laki-laki, mahu pun bayi perempuan, laki-laki dewasa mahu pun wanita dewasa (kecuali pasti mereka bunuh). Kerana ummat manusia menurut mereka telah rosak dengan tingkat kerosakan yang tidak boleh diperbaiki kecuali dengan pembunuhan massa”
Kitab al-Bidayah wa an-Nihayah, jilid 10 halaman 584-585

Mudah-mudahan pernyataan ini bermunafaat dan memberi pelajaran bagi saya dan seluruh jamaah sekalian, serta bagi qaum Muslimin. Mudah-mudahan amal kita ini diterima oleh Allah Swt. dan menjadi timbangan amal kebaikan kita pada hari qiyamat. Aamiin.

“Wahai orang-orang yang beriman! bertaqwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia menang dengan kemenangan yang besar.”
Surah Al Ahzaab (33) : ayat 70-71
 
Semoga solawat dan salaam senantiasa dilimpah-kan kepada Rasulullah Saw., keluarga dan para Sahabat Baginda, para Salafus Solih, para syuhada’ serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan kebaikan hingga hari qiyamat.

والله تعالى أعلم  ,  وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Yang benar itu datang dari Allah Swt. dan Rasul-Nya, semua yang tidak benar itu dari saya yang amat dhaif ini.

سكيان , والسلام0 ulasan: