Sabtu, 28 Februari 2015

Haram Hukum Bunuh Dengan Api ( dibakar hidup-hidup)

0 ulasan

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وبعد, يسرلي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب إشرح لي صدري و

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahawasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata-mata, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad Saw. adalah hamba dan Rasul-Nya.

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah (kamu) kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.”
Surah Ali ‘Imran (3) : ayat 102

Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah (Al Qur’an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Saw. (As-Sunnah). Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama), setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid’ah, setiap bid’ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka. Amma ba’du.

Allah Ta’ala berfirman  :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."
Surah Al-Hujurat, 49 : ayat 1

Nukilan kali ini diawali dengan perintah Allah Ta’ala kepada orang-orang yang beriman untuk tidak menginterupsi pembicaraan Nabi Saw. dengan keras kepala menentang Baginda. Sebaliknya, mereka diperingatkan untuk takut kepada Allah Ta’ala dengan cara bersabar dan tunduk patuh terhadap apa yang Baginda katakan dalam semua urusan. Kepatuhan itu digambarkan sebagai perwujudan rasa takut kepada Allah Ta’ala atas sebab Nabi Saw. tidak berbicara atas kemahuannya sendiri.

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemahuan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)."
Surah An-Najm, 59 : ayat 3-4

Baginda seluruhnya dibimbing oleh Allah yang Maha Tinggi yang Maha Perkasa. Kerana itu segala ucapan-ucapan serta perbuatan-perbuatan dan persetujuan (as sunnah) Baginda harus dipandang sebagai petunjuk Allah Ta’ala. Nabi Muhammad Saw. adalah manusia suci yang bertindak perantara yang dipilih Allah untuk menyampaikan pesan nan agung dan terakhir-Nya kepada ummat manusia. Point penting ini ditekankan dan diabadikan oleh Allah Ta’ala dalam ayat berikut :

"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat."
Surah Al-A'raaf, 7 : ayat 204
Justeru, para ulama’ warisatul anbiyaa’ tulen, para salafus solih amat berpegang teguh kepada perintah Allah Ta’ala dan sabdaan rasul-Nya ini. Mereka meninggalkan pula tinta-tinta emas berupa pesanan dan pengajaran kepada ummat supaya wajib berpegang teguh kepadanya. Antaranya :

Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi’ie Rhm. direkodkan berkata :
Imam Al Humaidy Rhm. menceritakan : Suatu hari imam Asy Syafi’ie Rhm. menyampaikan sebuah hadits. Aku lantas berkata : Apakah engkau mengambilnya sebagai pegangan? Imam Asy Syafi’ie Rhm. menjawab : Apakah kamu melihat aku keluar dari gereja? Ataukah aku mengenakan simbol-simbol (nasrani) sehingga jika aku mendengar sebuah hadits dari Rasulullah Saw. aku tidak mengambilnya (sebagai peganganku)?
Diriwayatkan oleh imam Adz Dzahabi Rhm. dalam Siyar ‘Alam An Nubala’, jilid VIII halaman 389

Juga, Imam Ahmad bin Hanbal Rhm. direkodkan berkata : 
Aku amat hairan terhadap suatu qaum, mereka tahu sanad dan kesahihannya suatu hadits, namun masih juga mengikuti pendapat selain dari (ketetapan) Rasulullah Saw. Sementara Allah Ta’ala telah berfirman (Surah An Nuur, 24 : ayat 63) : Maka hendaklah (berhati-hati) orang yang menyalahi perintah Rasulullah Saw. takut akan ditimpa cubaan atau ditimpa azab yang pedih.
Kitab ut Tauhid, halaman 38

Demikianlah sifat-sifat pegangan yang dikatakan sebagai berpegang teguh dan tunduk patuh kepada perintah Allah Ta’ala dan rasul-Nya.

Saya ada terbaca beberapa artikel yang menyokong dan mendokong perbuatan dzalim kelompok khawarij yang menggelarkan diri mereka ISIS membunuh tahanan dengan membakar hidup-hidup. Niyat tulisan para pengekor syaithon ini tiada lain untuk menghalalkan kebejatan dan perbuatan dzalim itu.

Sungguh nyata, seluruh hujjah yang dinyatakan hanyalah dongengan hawa nafsu bersalut talbis ul iblis sehingga tidak tahu membezakan antara al haq dengan yang bathil. Paling menjengkelkan, seluruh hujjah karut marut itu kononnya disandarkan kepada ketetapan Allah Ta’ala da rasul-Nya, yang tiada lain hanya untuk mengaburi dan menipu kelompok jahil yang mudah ditipu.

Dan, hujjah klasik “tiada larangan” yang paling amat dicintai oleh para pencinta bid’ah pun turut dipakai dan dijaja semata-mata untuk membenarkan secara membabi buta terhadap ISIS ketika membunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Benar sungguh, mereka ini cuba menukarkan kedzaliman sebagai suatu kebenaran kononnya.

Benarkah perbuatan membakar manusia hidup-hidup ini diperbolehkan di dalam syari’at suci Islam sepertimana dakwaan kelompok sesat ini? Atau jika tiada dalil larangan, maka perbuatan ini menjadi halal.

Mari kita lihat dan telitikan, apakah benar kalam-kalam para pendusta ini.

Dari Abu Hurairah Rhu. dia berkata : Rasulullah Saw. mengutus kami dalam satu pasukan perang. Kemudian Baginda bersabda : Jika kalian bertemu dengan si fulan dan si fulan, bakarlah mereka. Kemudian Rasulullah Saw. berpesan ketika kami hendak berangkat berjihad seraya bersabda : Kelmarin saya perintahkan kalian untuk membakar si fulan dan si fulan, akan tetapi api adalah benda yang digunakan untuk menyiksa (membunuh) kecuali Allah. Jika kalian bertemu mereka bunuhlah mereka.
Hadis sohih riwayat imam Bukhari Rhm. no. 3016

Dari Hamzah bin Al Aslamy Rhu. dia berkata bahawa Rasulullah Saw. pernah mengutusnya bersama pasukan perang. Ketika hendak berangkat, Nabi Saw. berpesan seraya berkata :
Jika kalian menjumpai si fulan, bakarlah dia dengan api. Kemudian aku berangkat. Lalu Baginda Saw. memanggilku dan aku kembali dan Baginda berpesan : Jika kalian menangkap si fulan, bunuhlah dia jangan kalian bakar. Kerana tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Rabb-nya api yaitu Allah Ta’ala.
Hadis sohih riwayat imam Abu Dawud Rhm. no. 2673

Inilah antara beberapa nas/dalil akan terlarangnya membunuh dengan cara dibakar hidup-hidup, lantaran satu-satunya yang berhak menyiksa dengan bakaran api itu hanya Allah Ta’ala semata-mata. Maka, jika benarlah mereka mahu menegakkan syari’at Islam yang suci, kenapakah sabdaan sohih dari ummat paling mulia dan pesuruh-Nya ini diingkari. Malah hak menyiksa dengan api itu hanyalah hak Allah Ta’ala ditegaskan lagi dalam hadits berikut :

Imam Ibnul Munzir Rhm. berkata : Dari Ikrimah dia berkata : Telah dihadapkan kepada Ali Rhu. orang-orang zindiq (yang mentuhankan beliau) lalu beliau membakar mereka namun berita tersebut sampai kepada Abdullah Ibnu Abbas Rhu. lalu beliau berkata : Seandainya aku, tentu aku tidak akan membakar mereka kerana Rasulullah Saw. telah melarangnya dalam sabda Baginda : Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah Ta’ala. Tetapi tentulah aku akan membunuh mereka berdasarkan sabda Nabi Saw. : Barang siapa agamanya (murtad) maka bunuhlah.
Hadits riwayat imam Bukhari dan Muslim Rhm. Kitab Fath ul Baari, jilid VI halaman 174-175

Sungguh amat aneh, jika hadits Nabi Saw. akan terlarangnya perbuatan membunuh dengan cara dibakar hidup-hidup boleh pula dibantah dan disanggah lalu dianggap mansukh, dan digantikan pula dengan fatwa-fatwa bathil yang membolehkan. Dan paling mendukacitakan dan amat menyayatkan hati, mereka-mereka yang membolehkan ini, melakukan kebejatan itu mengatasnamakan Islam, ke atas seorang Muslimin.
 
Sungguh benar, ini kerja tukang fitnah, khawarij dan pengekor syaithan. Moga Allah Ta’ala memberi balasan seberat-berat azab terhadap para pendzalim kerana membunuh seorang Muslimin tanpa haq, juga kerana menghalalkan suatu yang jelas diharamkan.

Jika benar mereka Muslimin yang taat patuh kepada Allah Ta’ala dan rasul-Nya, pasti mereka akur dan faham pesanan Allah Ta’ala ini :

“Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara (tidaklah boleh mereka) mempunyai hak memilih ketetapan sendiri/yang lain mengenai urusan mereka. Dan barang siapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata”.
Surah Al Ahzaab, 33 : ayat 36

Mudah-mudahan nukilan ini bermunafaat dan memberi pengajaran bagi saya dan seluruh jamaah sekalian, serta bagi qaum Muslimin. Mudah-mudahan amal kita ini diterima oleh Allah Swt. dan menjadi timbangan amal kebaikan kita pada hari qiyamat. Aamiin.

Semoga solawat dan salaam senantiasa dilimpah-kan kepada Rasulullah Saw., keluarga dan para Sahabat Baginda, para Salafus Solih, para syuhada’ serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan kebaikan hingga hari qiyamat.

والله تعالى أعلم  ,  وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Yang benar itu datang dari Allah Swt. dan Rasul-Nya, semua yang tidak benar itu dari saya yang amat dhaif ini.

سكيان , والسلام0 ulasan: