Selasa, 17 Mac 2015

Detik Keislaman Umar Al-kattab rhu

0 ulasan
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وبعد, يسرلي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب إشرح لي صدري و

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahawasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata-mata, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad Saw. adalah hamba dan Rasul-Nya.

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah (kamu) kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim.”
Surah Ali ‘Imran (3) : ayat 102

Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah (Al Qur’an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Saw. (As-Sunnah). Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama), setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid’ah, setiap bid’ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Amma ba’du.

Beliau adalah Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar Al Faruq bin Khattab dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah Saw. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khatmah. Perawakannya tinggi, besar, pemberani, gagah dan tegap dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya, janggut yang lebat dan berwajah tampan, serta warna kulitnya putih kemerah-merahan. apabila berbicara didengar dan apabila memukul menyakitkan.

Nasab penuhnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qarth bin Razah bin 'Adiy bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi Saw. pada moyangnya Ka'ab. Antara beliau dengan Nabi Saw. selisih 8 datuk. lbu beliau bernama Khatmah binti Hasyim bin al-Mughirah al-Makhzumiyah. Beliau dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adiy, salah satu qaum dari suku Quraisy.

Di masa mudanya zaman jahiliyah, dia dididik oleh sang ayah, al-Khattab, dengan didikan yang keras. Ia dibebani untuk menggembala untanya setiap hari. Hari-hari yang melelahkan dan memberatkan sering dia lalui, dan dia pun sering mendapat pukulan bila pekerjaannya tersebut ada yang kurang. Hal itu semakin menambah kekerasan hati Umar seterusnya menjadikan dia seorang yang sangat berani. Zaman dewasanya, beliau merupakan salah seorang pemuka terhormat qaum Quraisy yang amat digeruni, terkemuka dan kaya raya.

Rasulullah Saw. memberi beliau "kun-yah/gelaran" Abu Hafsh (bapa Hafsah) kerana Hafsah adalah anaknya yang paling tua dan memberi "laqab" (julukan) Al Faruq kerana sifat beraninya. Selain menjadi seorang sahabat aqrab kepada Nabi Saw., hubungan mereka juga sangat rapat berikutan menjadi bapa mertua kepada Nabi Saw. apabila anaknya Hafsah bernikah dengan Baginda. Beliau digelari “Al Faruq” kerana beliau-lah yang menampakkan Islam di Makkah, dan kerananya Allah Ta’ala menampakkan secara jelas antara kekufuran dan kebathilan. Sahabat Abdullah Ibnu Abbas Rhu.  mengatakan : Orang pertama yang berani menampakkan Islam di Makkah adalah Umar bin Khattab.

Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang yang sangat keras permusuhannya dengan kaum Muslimin dan Nabi Saw., bertaqlid serta berpegang teguh kepada ajaran nenek moyangnya dan melakukan perbuatan-perbuatan jelek yang umumnya dilakukan qaum jahiliyah, namun tetap boleh menjaga harga diri. Ia termasuk orang yang paling banyak menyakiti dan menyiksa qaum Muslimin, sehingga sebahagian qaum Muslimin merasa putus asa akan keislaman Umar kerana kekerasan dan kegarangan perangainya. Sampai dikatakan, Umar tidak akan masuk Islam sampai ada keldainya Al Khattab yang masuk Islam terlebih dahulu.

Namun, semua ubun-ubun manusia di bawah kekuasaan, pengurusan dan kehendak Allah Ta’ala Yang Maha Memiliki kemampuan atas segala sesuatu. Rasulullah Saw. pernah mengatakan kepada isteri Baginda Ummu Salamah :
“Wahai Ummu Salamah, hati seorang anak Adam berada dalam jari-jemari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Barang siapa yang Allah kehendaki akan diberi petunjuk dan barang siapa yang Dia kehendaki ia akan disesatkan.”
Hadits riwayat imam Tirmidzi Rhm. no. 3522, dan beliau mensohihkannya

Beliau masuk Islam pada bulan Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian, tiga hari setelah Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Secara ringkas, pada suatu malam beliau datang ke Masjidil Haram secara sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan bacaan solat Nabi Saw. Waqtu itu Baginda membaca surat Al Haqqah. Umar bin Khattab kagum dengan susunan kalimatnya lantas berkata pada dirinya sendiri : Demi Allah, ini adalah syair sebagaimana yang dikatakan oleh qaum Quraisy.

Kemudian beliau mendengar Rasulullah membaca ayat 40-41 (yang menyatakan bahawa Al Qur'an bukanlah syair), lantas beliau berkata : Kalau begitu berarti dia itu saorang dukun. Kemudian beliau mendengar bacaan Nabi ayat 42, (Yang menyatakan bahawa Al-Qur'an bukan perkataan dukun.) akhirnya beliau berkata : Telah terbetik lslam di dalam hatiku. Akan tetapi dek kerana kuatnya adat fahaman jahiliyah, fanatik buta, pengagungan terhadap agama nenek moyang, maka beliau tetap memusuhi Islam.

Kemudian pada suatu hari, beliau keluar dengan menghunus pedangnya bermaksud membunuh Nabi. Dalam perjalanan, beliau bertemu dengan Nu`aim bin Abdullah al 'Adawi, seorang laki-laki dari Bani Zuhrah. Lelaki itu berkata kepada Umar bin Khattab : Mahu kemana wahai Umar?" Umar bin Khattab menjawab : Aku ingin membunuh Muhammad. Lelaki tadi berkata : Bagaimanakah kamu akan aman dari Bani Hasyim dan Bani Zuhrah, kalau kamu membunuh Muhammad?

Maka Umar menjawab : Tidaklah aku melihatmu melainkan kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu. Tetapi lelaki tadi membalas dengan sinis : Mahukah aku tunjukkan yang lebih mencengangkanmu, hai Umar? Sesungguhnya adik perempuanmu dan iparmu telah meninggalkan agama kamu yang kamu yaqini.

Merasa terpukul dengan perkhabaran itu, kemudian dia bergegas mendatangi adiknya yang sedang belajar Al Qur'an, Surah Thaha kepada Khabab bin Al Arat. Tatkala mendengar Umar bin Khattab datang, maka Khabab pun bersembunyi di balik rumah. Umar bin Khattab masuk ke rumahnya dan menanyakan suara apa yang didengarnya.

Rupanya Umar telah mendengar bacaan Khabbab, lalu dia bertanya : Suara apakah yang tadi aku dengar dari kalian?
Lalu adiknya Fathimah dan suaminya menjawab : Tidak ada suara apa-apa kecuali perbualan kami berdua saja. Jawab mereka.
Pasti kalian telah murtad dari agama nenek moyang ; kata Umar kepada keduanya dengan geram dan amarah yang amat sangat.
Wahai Umar, bagaimanakah pendapatmu jika kebenaran bukan berada pada agamamu? ; jawab adik ipar Umar.

Mendengar jawaban tersebut, Umar amat marah langsung menendangnya dengan keras hingga jatuh dan berdarah. Fathimah segera membangunkan suaminya yang berlumuran darah, namun Fathimah pun turut ditampar dengan keras hingga wajahnya luka dan berdarah, maka berkatalah Fathimah kepada abangnya Umar dengan penuh amarah :

Wahai Umar, jika kebenaran bukan terdapat pada agamamu, maka aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah Rasulullah.

Melihat keadaan saudara perempuannya dan adik iparnya dalam keadaan luka dan berdarah, timbul penyesalan dan rasa malu di hati Umar. Lalu
Umar bin  Khattab berkata : Berikan kitab yang ada pada kalian kepadaku, aku ingin membacanya.
Maka adik perempuannya berkata : Kamu itu kotor. Tidak boleh menyentuh Al Kitab itu kecuali orang yang bersuci. Mandilah terlebih dahulu!
Lantas Umar bin Khattab mandi mengikut suruhan itu dan mengambil kitab yang ada pada adik perempuannya.

Umar membaca lembaran tersebut, lalu membaca : Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia berkomentar : Ini adalah nama-nama yang sungguh  indah nan suci,

Kemudian beliau terus membaca : طه hingga ayat  :
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري
“Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang haq) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah solat untuk mengingat Aku”
Surah. Thaha : ayat 14

Beliau lalu berkata : Betapa indah dan mulianya ucapan ini.
Tunjukkan padaku di mana Muhammad.

Tatkala Khabab mendengar perkataan Umar bin Khattab itu, dia muncul dari persembunyiannya dan berkata : Aku akan beri khabar gembira kepadamu, wahai Umar! Aku berharap engkau adalah orang yang didoakan Rasulullah Saw. pada malam Khamis : Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khatthab atau Abu Jahl (Amru) bin Hisyam. Sungguh pada waqtu ini, Rasulullah berada di sebuah rumah di kaki bukit Safa.

Umar bin Khattab mengambil pedangnya dan menuju rumah tersebut, kemudian mengetuk pintunya. Ketika ada salah seorang melihat Umar bin Khattab datang dengan pedang terhunus dari celah pintu rumahnya, dikhabarkannya kepada Rasulullah. Lantas mereka berkumpul.

Hamzah bin Abdul Muthalib bertanya : Ada apa kalian? Mereka menjawab : Umar (datang)!. Hamzah bin Abdul Muthalib lalu berkata :  Bukalah pintunya. Kalau dia menginginkan kebaikan, maka kita akan menerimanya, tetapi kalau dia menginginkan kejelekan, maka kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri.

Rasulullah Saw. memberi isyarat agar Hamzah menemui Umar. Lalu Hamzah segera menemui Umar, dan membawanya menemui Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah Saw. memegang baju dan gagang pedangnya, lalu ditariknya dengan keras, seraya berkata :

“Engkau wahai Umar, akankah engkau terus begini hingga kehinaan dan adzab Allah Ta’ala diturunkan kepadamu sebagaimana yang dialami oleh Walid bin Mughirah ?
Ya Allah inilah Umar bin Khattab, Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Dan dalam riwayat lain : Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab.

Maka berkatalah Umar : Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan Engkau adalah Rasulullah.
 .
Sebaik Umar mengisytiharkan keIslamannya, dan orang-orang Muslimin yang berada di rumah tersebut bertakbir dengan keras. Sebahagian riwayat menyatakan takbir itu bergema hingga ke Masjidil Haram. Menurut pengakuannya, dia adalah orang yang ke 40 masuk Islam.

Masuk Islamnya Umar bin Al Khattab Rhu. menimbulkan kegemparan di kalangan orang-orang musyrikin jahiliyah, sebaliknya disambut dengan penuh suka cita oleh qaum Muslimin. Abdullah bin Mas'ud Rhu. berkomentar : Kami senantiasa berada dalam kejayaan semenjak Umar bin Khattab masuk Islam.

Sesungguhnya, Rasulullah Saw. ada berdoa : Ya Allah...buatlah Islam ini kuat dengan masuknya salah satu dari kedua orang ini, Amr bin Hisham (Abu Jahal) atau Umar bin Khattab. Ini salah satu dari doa Rasulullah Saw. pada saat Islam masih dalam tahap awal penyebaran dan masih lemah. Doa itu segera diqabulkan oleh Allah. Allah Ta’ala memilih Umar bin Khattab sebagai salah satu tonggak kekuatan Islam, sedangkan Amr bin Hisham meninggal sebagai Abu Jahal.

Semoga solawat dan salaam senantiasa dilimpah-kan kepada Rasulullah Saw., keluarga dan para Sahabat Baginda, para Salafus Solih, para syuhada’ serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan kebaikan hingga hari qiyamat.

والله تعالى أعلم  ,  وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Yang benar itu datang dari Allah Swt. dan Rasul-Nya, semua yang tidak benar itu dari saya yang amat dhaif ini.

سكيان , والسلام0 ulasan: