Isnin, 31 Oktober 2016

Akhlaq Mulia Lahir Dari Iman

0 ulasan


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وبعد , يسرلي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي  رب إشرح لي صدري و

Segala puji bagi Allah Swt., Pencipta sekelian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Saw. Selamat sejahtera ke atas para Ahlul Bait, SahabatNya, Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in, para Syuhada dan Salafus Soleh serta orang-orang yang mengikut mereka dengan baik hingga ke hari kemudian. A'mma ba'du.

Saya mendoakan agar Allah Swt. sentiasa menerima semua amalan kita seterusnya melimpahkan segala rahmat dan keampunan-Nya di hari dan bulan yang mulia ini, Insya’Allah. Juga saya memohon perlindungan, rahmat dan bimbingan dari Allah Swt. dari sebarang kesilapan dalam menuliskan nukilan ini.

Para sahabat jamaah yang dikasihi, pilihlah jalan kebaikan agar redho Allahu Ta’ala senantiasa mengiringi hidup kita.


Perihal Akhlaq Orang Kafir.

Suatu hari, Ummul Mukminin ‘Aisyah Rha. bertanya kepada Rasulullah Saw. :
Wahai Rasulullah! Ibnu Jud’an, dahulu di zaman jahiliyah, adalah seorang yang senantiasa menyambung tali silaturahim dan memberi makan orang miskin, apakah itu semua bermunafaat baginya kelak di akhirat?
Nabi Saw. Menjawab : Hal itu tidak bermanfaat baginya kerana dia tidak pernah sedikit pun mengucapkan : “Wahai Rabb-ku, ampunilah dosa-dosaku di hari qiyamat kelak.”
Riwayat imam Muslim Rhm. dalam sohihnya

Hadits ini menceritakan tentang Ibnu Jud’an, yaitu sesaorang dari qaum jahiliyah yang terkenal suka membantu orang yang lemah dan suka menyambung silaturrahim. Namun Rasulullah Saw. mengkhabarkan bahawa kebaikannya kepada manusia itu tidak akan bermunafaat bagi dirinya kelak di hari akhir. Hal tersebut kerana dia belum mengatakan : “Wahai Rabb-ku, ampunilah dosa-dosaku di hari qiyamat kelak”.

Maqsudnya matan ini : dia belum beriman kepada Allahu Ta’ala dan juga kepada hari kebangkitan yang ia akan dihisab dan diberi pembalasan atas apa yang telah dilakukannya di dunia fana. Dan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan maka ia tergolong sebagai orang kafir. Dan orang kafir tidak akan Allahu Ta’ala terima amalannya. Ada pon orang kafir yang sekali pon luhur akhlaqnya di dunia, Allahu Ta’ala  memberikan balasan atas amal baiknya hanya di dunia saja, yaitu berupa kesihatan, harta yang melimpah ruah, kesenangan dan keturunan yang banyak. Ada pon di akhirat nanti, dia akan mendapatkan balasan dan kedudukan yang sama sahaja dengan orang-orang kafir lainnya.

Haqiqat Akhlaq Mulia

Lalu sebenarnya apakah akhlaq itu? Bagaiamana boleh semua kebaikan yang dia lakukan kepada sesama manusia tidak memiliki arti dan tidak bermunafaat sama sekali baginya di hari qiyamat kelak? padahal RasulullahSaw. ada bersabda:
“Kebajikan itu keluhuran akhlaq” Riwayat imam Muslim dalam sohihnya

Untuk menjawab dan memahami hal tersebut, marilah kita lihat perkataan ulama’ kibar Ibnu Rajab Al Hanbali Rhm. mengenai hadits di atas :
“Diantara ma’na al birr (kebajikan) adalah mengerjakan seluruh ketaatan, baik secara lahir mahu pon bathin. (Makna seperti ini) tertuang dalam firman Allahu Ta’ala : (yang artinya) :
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada qurabahnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan solat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa.”
Surah Al Baqarah : ayat 177)

Daripada penjelasan imam Ibnu Rajab di atas, dengan dalil ayat 177 surat Al Baqarah itu, kita dapat fahami bahawa kebaikan yang paling utama yaitu menjalankan apa yang Allahu Ta’ala perintahkan kepada kita sepertimana yang terkandung dalam wahyu yang diturunkan-Nya melalui Nabi-Nya Saw. Barulah setelah itu kita menjalankan akhlaq kepada sesama makhluq.

Oleh kerana itu, akhlaq kepada Allahu Ta’ala (berupa ketaatan) adalah faktor dasar dari diterimanya segala amalan baik kepada sesama makhluq di dunia, seperti memberi harta yang dicintai kepada qurabah, anak, isteri, anak-anak yatim, orang miskin dan musafir, serta kebaikan-kebaikan lainnya yang disebutkan dalam ayat tadi. Justeru, jika sesuatu yang menjadi dasarnya tidak dipenuhi, maka bagaimanakah cabang-cabangnya dapat terpenuhi dengan sempurna?

Yang menjadi dasarnya adalah keimanan. Jika dasarnya tersebut sudah ada, maka segala macam amalan kebaikan yang kita lakukan dapat bermunafaat dan berbuah pahala. Sebagaimana seseorang yang masuk kuliah. Jika status sebagai mahasiswa saja tidak dimiliki (kerana tidak ikut seleksi untuk menjadi mahasiswa), bagaimana dia berhak mendapatkan nilai dan ijazah kuliahnya tersebut.

Marilah bersama-sama kita renungkan! kerana sesunguhnya kesempurnaan akhlaq yang mulia adalah beradab kepada Allahu Ta’ala, Rabb semesta alam, yaitu dengan mengetahui hak Rabb-nya dan bersegera memenuhi hak Rabb-nya dari perkara yang diwajibkan atasnya serta dari sunnah yang dimudahkan atasnya. Sehingga sesaorang hamba dapat mencapai darjat yang tinggi di hadapan Allahu Ta’ala.

Berakhlaq Mulia Kepada Rasulullah Saw.

Konsekuensi dari pentingnya adab kita kepada Allahu Ta’ala (yaitu berupa ketaatan kepada-Nya) adalah kita juga mentaati Rasulullah Saw. Sebagaimana firman Allahu Ta’ala dalam ayat-Nya yang mulia (yang artinya) :
“Barangsiapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka”
Surah An Nisa : ayat 80

Oleh kerana itu, mentaati Nabi Saw. juga merupakan suatu bentuk ketaatan kita kepada Allahu Ta’ala. Sedangkan jika seseorang berpaling, maka tidak ada satupun yang dirugikan kecuali dirinya sendiri. Dan ketaatan kepada Rasul juga termasuk salah satu adab kita sebagai ummatnya kepada Rasulullah, sebagaimana banyak disebutkan oleh Allahu Ta’ala dalam antara firman-Nya (yang artinya) :
“Taatilah Allah, dan taatilah Rasul” Surah An Nisa : ayat 59

Diantara perkara lain yang merupakan bentuk akhlaq kepada Nabi Saw. yaitu mencintainya melebihi seluruh makhluq selainnya. Sebagaimana hadits dari Anas bin Malik Rhu. beliau berkata bahawasanya Rasulullah Saw. Telah bersabda :
“Tidak akan sempurna keimanan sesaorang sampai aku menjadi orang yang lebih ia cintai dari anaknya, orang tuanya, dan semua manusa”
Riwayat imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sohih mereka berdua

Al imam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah menjelaskan : ada pon sebab kita harus lebih mencintai dan mengagungkan Baginda Saw. dibanding sesiapa pon, adalah kerana kebaikan yang paling agung yang dapat kita rasakan di dunia saat ini mahu pon di akhirat nanti tidak akan bisa tergapai oleh kita kecuali dengan sebab Nabi, yaitu dengan cara mengimani dan mengikutinya. Dan juga sesaorang tidak terhindar dari adzab dan tidak juga boleh mendapatkan rahmat Allahu Ta’ala kecuali dengan perantara Baginda dengan cara mengimaninya, mencintainya, membelanya, dan mengikutinya.

Dan Baginda-lah yang menjadi sebab Allahu Ta’ala menyelamatkan kita dari adzab dunia dan akhirat. Dan Baginda-lah juga yang menjadi perantara untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Maka termasuk ni’mat yang paling besar dan paling bermunafaat adalah ni’mat keimanan. Dan ni’mat tersebut tidak akan dapat kita peroleh kecuali melalui perantaraan Baginda Saw.

Oleh kerana itu, diutusnya Nabi Saw. lebih bermunafaat dibanding diri kita sendiri dan harta benda kita. Maka sesiapa pon yang Allahu Ta’ala keluarkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang-benderang, tidak ada jalan untuk mentaqarrubkan diri kepada Allahu Ta’ala selain melalui jalan yang Baginda ajarkan. Ada pon diri sesaorang dan ahli keluarganya, qurabahnya, tidak memiliki kuasa apa pon untuk menyelamatkan diri mereka (jika tanpa sebab Baginda Saw.) di hadapan Allahu Ta’ala.
Petikan daripada Majmu’ Fatawa

Dari paparan di atas, kita boleh menarik kesimpulan :

1.            Bahawa iman adalah syarat diterimanya amal solih dan kebermunafaatan amal solih tadi bagi kita di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allahu Ta’ala (yang artinya) :
“Barangsiapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki mahu pon perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan“
Surah An Nahl :  ayat 97

2.         Orang-orang yang musyrik, sebagaimana pon amalan baiknya ketika di dunia, tidak akan membuatkan dia mendapat keampunan dan kebaikan di hari qiyamat. Allahu Ta’ala telah berfirman (yang artinya) :
 “Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. “Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), nescaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi”
Surah Az Zumar : ayat 65)

3.         Dan juga, segala macam amal kebajikannya itu tidak sekalai-kali dapat menambah berat amalan baiknya di hari qiyamat, namun hanya akan mendapatkan balasan di dunia, namun sekali-kali tidak di hari akhirat.

4.         Bahawa orang yang tidak mengimani Hari Kebangkitan adalah orang yang kafir, kerana dia tidak mengimani salah satu dari rukun iman, yang semua ummat Islam diwajibkan untuk mengimaninya, dan dia juga tidak akan mendapatkan keampunan di hari qiyamat kecuali jika dia telah bertaubat ketika masih hidup di dunia.

5.         Ada pon taat kepada Rasul, termasuk suatu bentuk ketaatan kepada Allahu Ta’ala. Dengan yang demikian, juga merupakan salah satu akhlaq yang luhur kepada Allahu Ta’ala juga Rasul-Nya Saw.

6.         Begitulah juga dengan mencintai Nabi Saw. adalah suatu bentuk berakhlaq mulia kepada Rasul dan ia berupa bukti kesempurnaan iman sesaorang.

Demikian yang dapat saya nukilkan kali ini, semoga kita semua tergolong dalam kalangan orang yang paling berakhlaq mulia, baik kepada Allahu Ta’ala dan Rasul-Nya, mahu pon juga kepada sesama makhluq Allahu Ta’ala, dan agar kita tergolong bersama orang-orang yang mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat nanti.

والله تعالى أعلم  ,  وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Yang benar itu datang dari Allah Swt. dan Rasul-Nya, semua yang tidak benar itu dari saya yang amat faqir dan dhoif ini.

 سكيان , والسلام

 eddzahir
tanah liat.

0 ulasan: