Jumaat, 25 Mei 2012

RISALAH JUMAAT: Merenung Keagungan Dan Rahsia Suruh Al-Fatihah (SIRI 1)

0 ulasan


بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

وبعد, يسرلي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب إشرح لي صدري وPara Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Swt., sukacita dimaklumkan bahawa kumpulan Tazkiran Jumaat ini adalah artikel mingguan yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Lajnah Da’wah dan Tarbiyah, Persatuan Muhammadiyah Pulau Pinang dalam rangka usaha menyebarkan risalah Islam yang mulia kepada segenap lapisan masyarakat.Keizinan telah diberikan kepada moderator/administrator weblog www.salnboru.blogspot.com untuk menyiarkannya secara umum. Sebarang petikan dan sebaran lanjut oleh sesiapa jua adalah dibenarkan dan dihalalkan, malah sangat digalakkan supaya ilmu Allah Swt. dapat dikembang-sebarluaskan. Akan tetapi, sumber rujukan asalnya hendaklah dicatatkan dan tidak dibenarkan sama sekali digunakan bagi tujuan keuntungan komersil.Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, boleh hubungi email dibawah :
MERENUNG KEAGUNGAN DAN RAHSIA SURAH AL-FATIHAH

Syeikh Prof. Dr. ‘Aidh Abdullah Al-QarniIni adalah renungan bersama surah al-Fatihah. Semoha Allah swt. Memberikan manfaatnya untuk kita, menjadikannya sebagai amal saleh pada timbangan kebajikan, serta menjadikan surah al-Fatihah sebagai orang yang akan membela, penawar dan mencukupkan kita dari yang lainnya.

Surah inilah yang membuat Rasulullah saw merasa sangat bahagia, senang dan gembira. Beliau saw mengabggapnya sebagai surah yang paling mulia diantara surah-surah lainnya. Pada Hakikatnya, bahawa perincian dan permasalahan Al-Quran, serta yang dihadapi manusia dan segala yang diperhatikan dan difikirkannya, telah tercantum dalam tujuh ayat surah al-Fatihah.


Pada hakikatnya surah al-Fatihah adalah syafiyah (penawar), yang keampuhan -nya dapat dirasakan secara lahir dan batin. Ia dapat menyembuhkan dari fikiran-fikiran asing yang dapat merosak, seperti atheist, kekufuran dan lain lainnya. Dan ia juga dapat menyembuhkan penyakit luar.

Disebutkan dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Abu Said kisah seorang yang disengat kala jengking. Orang tersebut sembuh setelah dibacakan surah al-Fatihah. Apabila peristiwa itu diceritakan kepada Rasullullah saw beliau bertanya kepada Abu Said :

“Apa yang telah kamu baca sehingga orang yang disengat kala jengking itu sembuh”. Ia menjawab:”Aku hanya baca surah al-Fatihah”. Sambil tersenyum Rasullah saw berkata:” Kamu tahu dari mana, kalau surah al-Fatihah adalah ruqyah. (sesuatu yang dibaca diair dan diberi minum kepada orang yang sakit)  HR Bukhari (2276,5007), Muslim(2201)

1.        “SEGALA PUJI HANYA MILIK ALLAH”


1.1      Kenapa Allah swt memuji dirinya sendiri?


Pada kalimat ini Allah swt memuji zatnya sendiri, diwaktu kelapangan dan kesusahan. Tidak ada orang yang memuji diwaktu lapang dan susah selain Allah. Kenapa? Kerana kejahatan dan keburukkan tidak dapat disandar -kan kepada Allah swt. Hal ini dikuatkan oleh sebuah hadith Rasulullah saw: ”Dan kejahatan bukan berasal dari Allah”(HR Muslim (77) dari Ali bin Abu Thalib`ra)


Sebab qadha dan qadar yang telah ditentukan Allah swt adalah yang terbaik untuk manusia. Oleh sebab itu kita perlu mengatakan,”Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun yang terjadi.

1.2     Bila puji-pujian harus diucapkan?


Ada beberapa waktu dimana puji pujian harus dipanjatkan, antara lain diwaktu suka dan duka. Allah swt berfirman pada awal surah al-An’am :


“Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan


mengadakan gelap dan terang”

Ayat ini adalah bantahan terhadap dua golongan :


Pertama:    Golongan orang-orang musyrik yang menyakini bahawa Allah memiliki sekutu dalam mengatur langit dan bumi.


Kedua:       Aliran al-Manawiyah yang mengatakan bahawa tuhan kebajikan adalah cahaya, dan tuhan kejahatan adalah kegelapan.

Maka Allah swt menegaskan kepada mereka, bahawa dialah yang telah menciptakan malam dan siang. Begitu pula, Rasulullah saw sering mengucapkan “segala puji milik Allah, memenuhi timbangan (HR Muslim-223 dari Abu malik al-Asy’ari ra).


Oleh sebab itu kalimat yang paling mulia setelah kalimat la ilaha illllah adalah ucapan “Alhamdulillah”.

1.3     Sikap Manusia Terhadap Pujian.


Ketika dihadapkan dengan”segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam,” manusia terbahagi kepada tiga golongan.

Golongan pertama: Orang orang yang kufur terhadap nikmat Allah swt.


Golongan ini ingkar dengan nikmat yang diberikan Allah swt, mereka kufur secara zahir dan batin, ucapan, perbuatan dan keyakinan. Tidak menerima pujian terhadap Allah swt dan tidak mensyukuri pemberiannya. Bahkan nikmat Allah swt yang mereka dapatkan diguna untuk maksiat dan memusuhi Allah swt.

Golongan kedua: Para pembohong yang mengaku telah memuji Allah swt.


Golongan ini memuji Allah swt dengan lidah, namun perbuatan mereka sangat bertentangan dengan ucapan yang keluar dari mulut. Lidah mereka memang benar mengucapkan syukur kepada Allah swt. Namun perbuatan maksiat, melanggar aturan Allah swt, melampaui batasan-batasan yang telah ia gariskan dan memusuhi yang maha esa, adalah bukti nyata yang mendustakan kalimat (pujian) yang mereka lontarkan. Pengakuan yang tidak dikuatkan oleh bukti, hanyalah bohong belaka. Sebab Allah swt tidak akan menerima perkataan yang tanpa dibuktikan dengan perbuatan. Orang-orang seperti mereka sebagimana kebanyakan manusia memuji Allah swt diwaktu makan dan minum. Namun makanan dan minuman yang masuk keperut mereka dan menjadi tenaga, ternyata digunakan untuk memusuhi Tuhan yang sebelumnya mereka puji.

Golongan ketiga: Orang-orang beriman yang mengesakan Allah swt. Orang-orang yang termasuk dalam golongan inilah yang memuji Allah swt dengan lidah, hati dan perbuatan.

1.4    Rukun-rukun Pujian.


Menurut ulama, rukun-rukun syukur dan pujian ada tiga perkara:


a.       Memuji dengan lidah, iaitu mengerakkan lidah memuji Tuhan Yang Maha Esa.


b.       Memuji dengan perbuatan. Iaitu menggunakan kekuatan dan anggota tubuh untuk beribadah kepada Allah swt yang maha esa.


c.        Memuji dengan hati. Iaitu dengan menyakini bahawa orang yang memberi, mengambil dan menahan nikmat adalah Allah swt. Dan orang yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah swt.


d.       Salah seorang sahabat bernama Imran Bin Husain, pernah diserang penyakit sehingga selama tiga puloh tahun. Ia tidak dapat bangun dari tempat tidurnya. Dalam keadaan demikian mulutnya selalu mengucapkan: “segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. (kitab al-ishabah dan al- Isti’ab karya ibnu Abdi al-Bar)

Ulama-ulama dahulu berkata: “ Penganut agama Islam dimuka bumi ini hanya sedikit. Dan orang Islam yang mengikuti sunnah Rasulullah lebih sedikit lagi. Bahkan menurut hematku: “ Orang-orang pengikut sunnah Rasulullah saw yang ikhlas, jauh lebih sedikit lagi”.

Suatu hari Umar Ibn Khattab turun ke pasar. Tiba-tiba beliau mendengar seorang berkata:”Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hamba mu yang jumlahnya sedikit. Lalu Umar berkata:” Doa apa yang sedang engkau panjatkan?”. Orang itu menjawab:” Wahai Amir al-Mukminin..bukankah Allah swt telah berfirman: “Dan sedikit sekali dari hamba-hamba ku yang berterima kasih”. Oleh sebab itu aku memohon kepadanya, agar termasuk orang-orang yang sedikit itu. Umar berkata: “Wahai Umar semua orang lebih pintar dari kamu”.

2.5      Konsep Lafaz “Allah”


Sebahagian pakar ilmu nahu tidak menyetujui pendapat yang mengatakan bahawa lafaz “Allah” diambil dari kalimat lain. Mereka mengatakan : ”lafaz Allah adalah kalimat yang tersendiri, ia adalah nama Tuhan”. Namun sebahagian ulama nahu berpendapat bahawa lafaz “Allah” berasal dari kalimat “alaha”, yang ertinya merasa tenang. Dan ini ada kaitannya dengan hati manusia. Sebab ia hanya merasa tenang apabila kembali kepada Allah swt. Dimanakah ia akan menemukan ketenteraman-nya?. Ia akan tenang bersama Allah. Firman Allah swt:


“Hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram” (Al-Ra’ad:28)

Dan firmannya lagi:


“Dan mereka mempertakuti kamu dengan (sembahan-sembahan) yang selain Allah? Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak seorang pun pemberi petunjuk baginya”

Oleh sebab itu, semua yang ada didunia ini hanyalah bagaikan jarring labah-labah. Dan Allah akan tetap selalu menjadi tumpuan hati dan ketenteraman jiwa.


Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahawa lafaz “Allah” berasal dari suku kata “walaha” yang bererti kebingungan. Makna ini juga berhubungan dengan lafaz “Allah” sebab akal manusia sangat bingung dan tak sanggup mencernanya dengan logik manusia tentang kekuasan Sang pencipta. (Bersambung di Jumaat minggu depan)

Mutiara Kata


ibadah adalah kebahagiaan,kesolehan adalah keberhasilan,dan siapa yang terus berzikir,sentiasa beristighfar dan memperbanyakkan doa,maka ia adalah seorang hamba allah yang soleh dan solehah

Mutiara Kata


tanda kebodohan adalah menyia-nyiakan waktu, menangguh-nagguhkan taubat, memusuhi manusia, derhaka kepada kedua ibu bapa, dan menyebarkan rahsia...

Bersambung di minggu hadapan0 ulasan: